Organisatie - 10 mei 2012

Lokstoffenlab wordt zelfstandig

Pherobank gaat verder zonder Wageningen UR.
Nieuwe bv ziet kansen op de wereldmarkt.De Pherobank, die geurstoffen ontwikkelt om schadelijke insecten te vangen, splitst zich af van Plant Research International. De onderzoekers Frans Griepink en Henk Swarts vormen samen de directie van het bedrijf Pherobank bv. De nieuwe kaartjes met de bedrijfsnaam zijn klaar.
De verzelfstandiging werd tijd, zegt Griepink. 'We hadden niet genoeg slagkracht binnen Wageningen UR. Als we een vraag uit de markt kregen, moesten we eerst overal handtekeningen halen. Het was te stroperig. Bovendien hadden we de afgelopen jaren geld verdiend, maar dat konden we niet naar onze inzichten investeren.' In overleg met de directie van de Plant Sciences Group werd daarom besloten om de Pherobank te privatiseren.
De Pherobank heeft lokstoffen voor 200 insectensoorten ontwikkeld. Die worden geleverd in dispensers, die de geur langzaam afgeven. Griepink en Swarts bedienen daarmee de hele wereld. 'We zijn goed in moeilijke feromonen en hebben niet veel concurrentie op dat gebied. De combinatie van organische chemie en entomologie is vrij uniek in de wereld.'
Bij de verzelfstandiging heeft stichting StartLife van Wageningen UR geholpen met advies en een lening. Ook is er een regeling getroffen om de dure analyse-apparatuur over te nemen. Pherobank blijft voorlopig in het Radix zitten, maar zal op termijn verhuizen naar een goedkopere en ruimere locatie.