Nieuws - 1 januari 1970

Lokstoffen tegen Koreaanse wantsen

Onderzoekers van Plant Research International gaan geurstoffen ontwikkelen die kunnen worden ingezet in de duurzame bestrijding van wantsen in de groente- en fruitteelt in Zuid-Korea. Het startsein voor de Koreaans-Nederlandse samenwerking werd eind mei gegeven.

Wantsen zijn fraaie insecten die veel verschillende kleuren hebben, maar die ook zijn uitgerust met een flinke zuigsnuit. Hiermee tappen zij de sappen af van planten of vergrijpen zij zich aan vruchten. ‘In Zuid-Korea zijn wantsen belangrijke veroorzakers van schade in de teelt van fruit, rijst en soja. Dat is ook de reden dat Zuid-Korea juist voor deze insecten zoekt naar nieuwe, meer duurzame bestrijdingsmethoden’, aldus dr Frans Griepink, projectleider Pherobank van Plant Research International.
Griepink is betrokken is bij het Koreaans-Nederlandse onderzoeksconsortium dat zich gaat richten op het ontwikkelen van betrouwbare en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden voor deze schadelijke wantsen. In het consortium participeren ook het National Yeongnam Agricultual Experimental Station (YARI) en de Gyeongsang National University (GNSU) uit Zuid-Korea en het Wageningse bedrijf Entocare. Plant Research International gaat zich in dit verband vooral toeleggen op het identificeren en produceren van de lokstoffen of feromonen die het gedrag van de wantsen beïnvloeden. Entocare zorgt het selecteren van de bijpassende biologische bestrijders, terwijl de Koreaanse partners vooral zorgen voor de toepassing en analyses van de nieuwe bestrijdingswijzen in het veld.
Griepink: ‘Een nieuwe bestrijdingswijze die we gaan uitproberen is het concentreren van de plaaginsecten in het veld met aggregatieferomonen. We veroorzaken dan als het ware een natuurlijke kweek in het veld waarop je natuurlijke vijanden kunt loslaten. Omdat die er dan van verzekerd zijn dat ze veel gastheren aantreffen, zorg je voor een optimale effectiviteit van de bestrijding.’
Alle toepassingen in Zuid-Korea zijn in het open veld. Zo richten de onderzoeker zich bijvoorbeeld op wantsen die de 'sweet persimmon' beschadigen. Dit is de vrucht die in Nederland ook wel op de markt wordt gebracht als kaki of Sharon fruit.
In de Pherobank van Plant Research International, de grootse feromonenbank ter wereld, liggen al zo’n vijfhonderd verschillende lokstoffen klaar die zo kunnen worden ingezet voor de bestrijding van plaaginsecten. Toch denkt Griepink niet dat ze eenvoudig een feromoon van de plank kunnen halen. ‘Wij hebben ons gespecialiseerd in feromonen van motten. Wantsen zijn een compleet andere klasse van insecten waarvoor we waarschijnlijk compleet nieuwe lokstoffen moeten ontwikkelen.’
Het Koreaans-Nederlandse project heeft een looptijd van vier jaar en wordt onder meer financieel ondersteund door de Zuid-Koreaanse overheid. Het Nederlandse aandeel wordt deels bekostigd door onderzoeksfinancier Senter Novem en de Koreaanse overheid die samen ruim 320.000 euro in het project investeren. / GvM