Wetenschap - 1 januari 1970

Loket moet milieu-informatie toegankelijk maken

Loket moet milieu-informatie toegankelijk maken


Natuur en milieu worden in Nederland streng in de gaten gehouden. Er wordt
veel gemeten aan de kwaliteit van water en bodem, het klimaat,
landbouwbedrijven, biodiversiteit en landschap. Beleidsmakers hebben die
informatie nodig om hun beleid te kunnen maken en te evalueren. Zij weten
vaak goed de weg in de zee aan informatie, maar mensen die minder goed op
de hoogte zijn raken nogal eens de weg kwijt. Een onderzoek van Alterra en
het Landbouw Economisch Instituut beveelt aan een nieuw informatieloket in
te stellen dat al die verschillende informatiebronnen toegankelijk maakt.
Ir. Dethmer Boels van Alterra, projectleider van het onderzoek, legt uit
dat een site op internet of een telefonische helpdesk zoekers van
informatie de weg kan wijzen naar de verschillende onderzoeksinstellingen
en controle-instanties die gegevens verzamelen. Veel daarvan werken al
samen in het afstemmen van data, maar het ontbreekt nog aan ontsluiting van
informatie. Vervolgonderzoek zou moeten bekijken of het ook nodig is al die
data te registreren om beleid te evalueren. |
J.T.