Nieuws - 6 maart 2008

Lokaal idee overwint bureaucratie

Lokale initiatieven van boeren, bewoners of bedrijven om het landschap aantrekkelijker of duurzamer in te richten ontmoeten vaak bureaucratische bezwaren van ambtenaren. Toch worden veel ideeën wel gerealiseerd. ‘Ambtenaren moeten naar buiten om de lokale ideeënrijkdom te kunnen waarderen’, vindt bestuurskundige dr. Marleen Buizer.
In de polder Biesland bij Delft smeden een melkveehouder en een natuurliefhebber een plan om natuur en melkveehouderij samen te brengen en zo aantrekkelijk te maken voor stedelijke recreanten. Ze krijgen hulp van Alterra, en lokale en regionale bestuurders als ook de minister vinden het een goed plan. Toch komt het maar traag van de grond; ambtenaren van LNV houden voorkeur voor het eigen beleid. Grootste vertrager is de Europese Commissie, die de betalingen aan de boer moet goedkeuren. Dankzij het uithoudingsvermogen van de private initiatiefnemers gaat het plan jaren later toch door.
Buizer onderzocht voor haar promotie waarom dit soort ideeën zo moeizaam in praktijk worden gebracht. Ze concludeert dat ambtenaren vaak te weinig contact hebben met boeren, burgers of bedrijven die een initiatief bedenken. Buizer: ‘Ambtenaren, vooral die in Den Haag en Brussel, leven in een wereld waarin correcte procedures en bureaucratische normen de maatstaf zijn.’ Politiek wordt wel steeds vaker bedreven buiten de formele politieke arena’s, maar de rol van de formele politiek – gemeenteraden, de Tweede Kamer – is nog steeds groot. / Joris Tielens

Marleen Buizer promoveerde op 29 februari bij prof. Jaap Lengkeek, hoogleraar Sociaal ruimtelijke analyse.