Nieuws - 13 september 2018

Lof en kritiek voor minister Schouten om visie kringlooplandbouw

tekst:
Albert Sikkema

Niemand is tegen kringlooplandbouw. Maar de politici en maatschappelijke organisaties reageren verdeeld op de nieuwe kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten.

© Shutterstock

De regeringspartijen geven een positief oordeel, maar hun onderbouwing verschilt. CDA en VVD roemen de waardering die de minister uitspreekt voor de landbouwsector en haar punt dat ze regelgeving die kringlooplandbouw in de weg zit, wil afschaffen. Verder is CDA blij dat Schouten de inkomenspositie van de boeren wil verbeteren.

D66 wil dat de kringloopvisie consequent wordt uitgevoerd en dat daarom het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen aan banden moet worden gelegd. D66 vindt ook dat alle Europese landbouwgelden ten goede moet komen aan kringlooplandbouw.

Grenzen
De linkse partijen (SP, Groenlinks) waarderen de constatering in de visie dat de huidige landbouw tegen haar grenzen aanloopt, maar ze missen de maatregel dat de veestapel moet worden ingekrompen. Meerdere partijen vinden de visie nog weinig concreet. Ze mist nog regie en meetbare doelen.

De grutto heeft niet tot 2030
Natuurmonumenten

Ook maatschappelijke organisaties roeren zich. Landbouworganisatie LTO Nederland denkt dat de keuze voor kringlooplandbouw strookt met de ambities van veel boeren en tuinders om duurzaam te ondernemen. LTO wil met name verder praten over het waarderen van mest in de kringlooplandbouw en regelgeving die kringlopen in de weg zit. Verder vindt LTO dat minister Schouten weinig begrip toont voor de internationale concurrentiepositie van de boeren.

Natuurmonumenten vindt dat Schouten haast moet maken met haar visie, want ‘de grutto heeft niet tot 2030’. Milieuorganisaties missen strakke overheidsregie in de visie om de klimaat- en milieuproblemen op te lossen.

Groener en gezonder
De Rabobank, hoofdfinancier van de land- en tuinbouw, is wel positief. De bank wil net als de minister een voedselketen die groener en gezonder wordt en is blij dat zij de inkomenspositie van de boer aan de orde stelt.

Hoe de minister die inkomenspositie kan verbeteren, is onduidelijk, maar in discussie met de landbouwsector gaf ze al een schot voor de boeg. Misschien moet haar ministerie in advertenties duidelijk maken hoeveel supermarkten aan boeren betalen, zodat consumenten op basis daarvan kunnen kiezen bij welke supermarkt ze kopen.

Wil je meedenken en doorpraten over de kringlooplandbouw? Kom naar het lunchdebat van Resource op maandag 17 september in Impulse. Sprekers: Martin Scholten, Anne van Doorn en Toine Timmermans. Allen hebben zij de minister geadviseerd over kringlooplandbouw. Aanvang: 12.30 uur.