Nieuws - 11 september 2015

Locatietheater 'Mansholt' in Unifarm

tekst:
Koen Guiking

De voorstelling 'Mansholt' werd op 10 september voor het eerst opgevoerd in Unifarm. Tot en met 13 september - de geboortedag van Sicco Mansholt - is het toneelstuk te zien in de Wageningse boerderij.

De voorstelling Mansholt in Unifarm. Foto: Remo Wormmeester

Het theaterstuk over 'een politicus op drift en een boer in nood' wordt gespeeld in verschillende boerderijen door het hele land. Het vertelt het verhaal van Sicco Mansholt, die na de Tweede Wereldoorlog als Landbouwminister beleid invoerde om de voedselproductie veilig te stellen. Nederland zou nooit meer honger leiden. Ook legde hij het fundament van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Maar zijn beleid was té succesvol. Er werd meer geproduceerd dan nodig, boeren protesteerden, milieu- en natuurbewegingen waren kwaad en de Club van Rome bracht het rapport uit The limits of growth. Het leidde tot een radicale omslag in Mansholts denken. Hij keerde zich tegen zijn eigen beleid en met zijn veel jongere maitresse ageerde hij fel tegen het idee dat de economie altijd maar moet groeien.

Het toneelstuk wordt ondertiteld voor internationale bezoekers. Maar het is ook handig voor Nederlanders die het boer'n accent niet goed machtig zijn.

Na afloop van iedere voorstelling is er een bankgesprek met een deskundige. Op zaterdagavond is dat gesprek met Kees van Veluw, docent Permacultuur en columnist van Resource.