Student - 3 december 2013

Linkse indoctrinatie in Wageningen?

tekst:
Rob Goossens
14

Docenten die alleen linkse theorieën behandelen, studieboeken waarin de vrije-markttheorie wordt afgeserveerd: sommige studenten ergeren zich er groen en geel aan.

Voor hen is er sinds kort de Facebookpagina ‘Linkse indoctrinatie op mijn universiteit’. Wageningen University wordt daarin nog niet genoemd, maar is het fenomeen dan ook afwezig hier? We maakten een rondje. Michael.jpg

Michael Methorst
Bodem, water en atmosfeer

‘Onze studie is erg technisch, dan is het lastig om politieke uitspraken te doen. Alleen een onderwerp als klimaatverandering zou zich daar misschien voor lenen, omdat er maatschappelijke controverse bestaat over de mate waarin de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar docenten dragen daarbij voor mijn gevoel toch vooral argumenten en inzichten aan, geen meningen.’

 ELisabet2.jpg

Elisabet Rasch
docent Mijnbouw bij de leerstoelgroep Rurale Ontwikkelingssociologie

‘Oh, ik vrees dat ik wel “aangegeven” zou kunnen worden bij die Facebookpagina. Voor mijn studenten is het zonneklaar dat ik me in het linkse spectrum van het politieke veld bevind. Ik zeg dat niet zo direct, maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over mijnbouwactiviteiten en het activisme daartegen, dan is dat wel duidelijk. Voor mij is dat juist een manier om het debat met de studenten op gang te brengen, dat zie ik als een belangrijk onderdeel van het academisch onderwijs. Het is natuurlijk niet zo dat ik studenten vervolgens ga beoordelen op hun mening. Je mag het volkomen met me oneens zijn, als je maar met goede argumenten komt.’

 patricia.jpg

Patricia Lemmens
Internationale ontwikkelingsstudies

‘In Wageningen is het eerder andersom. Voor onderzoek steunt Wageningen UR veel meer dan anderen op geld uit het bedrijfsleven. Daardoor krijg je volgens mij automatisch een focus op onderwerpen die goed in de markt liggen. En omdat docenten tevens onderzoeker zijn is het onvermijdelijk dat daarvan ook wat doorsijpelt naar het onderwijs. Ook de visie die bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen uitdraagt over bijvoorbeeld de intensieve landbouw speelt daarbij een rol.’ 

Joost.jpg

Joost Gieling
Leisure, Tourism & Environment

‘Onze docenten zijn behoorlijk links, maar dat vind ik juist wel prettig. Ze zijn niet radicaal of revolutionair, maar geven wel een ander perspectief dan de conservatieve ideeën over ons terrein  die je doorgaans in de media aantreft. Een kritische blik. Prima dus.’

 
Machiel.jpg

Machiel Lamers
docent Toerisme bij de leerstoelgroep Milieubeleid

‘Van studenten hoor ik vaker het tegendeel: “Wageningen mag wel wat linkser”. Dat heeft er denk ik ook mee te maken dat vanuit het bestuurscentrum een liberale visie wordt uitgedragen, die nauw samenhangt met het focus op de derde geldstroom, geld van bedrijven en organisaties. Die ‘gouden driehoek’ is vooral een economisch model en laat minder ruimte voor links gedachtegoed.
Onze eigen groep is niet echt politiek gekleurd. Oorspronkelijk is Milieubeleid een afsplitsing van Sociologie dat door onze founding fathers te links werd bevonden. Maar in de dagelijkse praktijk gaat het ons er vooral om de processen te doorgronden. Je moet eerst iets begrijpen voordat je er een ideologisch gestuurde ambitie op los kunt laten.’

Re:acties 14

 • dick

  Is gezond en veilig voedsel "links"?
  Bacteriële resistentie doodt zonder onderscheid links EN rechts in de EU elk jaar 25.000 mensen.
  http://www.foodlog.nl/artikel/wereldwijde-reductie-in-antibiotica-veeindustrie-nodig/

  Inmiddels is in kippen- en varkensstallen zelfs ook al resistentie tegen carbapenem gesignaleerd, zo ongeveer het laatste nog tegen ESBL werkzame antibioticum.

  Wordt het niet een keer tijd dat Wageningen probeert iets te doen aan vermindering van de schrikbarende ESBL- en MRSA-besmetting van vlees en groenten?
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/243251-plofkip-100-procent-besmet.html

  Reageer
 • PH

  Het klopt dat Wageningen wat betreft onderwijs behoorlijk links georienteerd is. Verbaast dat iemand dan? De gemiddelde student die op Wageningen afkomt is ook links en dat hangt ook weer samen met de onderwerpen van hun studie. Daarnaast gaan de docenten van de WUR over het algemeen zeer professioneel met hun mening om. Natuurlijk merk je wel dat de focus vaak ligt op milieuproblematiek en de relatie tot economie en marktwerking, maar ik kan niet zeggen dat ik me groen en geel geërgerd heb aan links gedachtengoed in al die jaren dat ik hier studeer.

  Reageer
 • John

  Vind het toch vooral opvallend dat men altijd doodsbang is voor ''linkse dit, linkse dat''. Geert Wilders reikt toch verder dan we denken. Alsof rechts zijn in deze samenleving de norm is en dat het alarmerend is als een docent daar te ver van afstaat. Wie bepaald dat eigenlijk?

  Paranoia met een grote mond, lijkt het me.

  Reageer
 • dick

  Heeft promotie van verdere intensivering "niets te maken met linkse of rechtse politiek"?

  Wat preekt u, meneer Dijkhuizen, nota bene als CEO van de WUR?
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3310252/2012/09/03/Of-intensieve-landbouw-of-honger.dhtml

  Wat zegt de VVD?
  http://www.nieuweoogst.nu/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LTO_TEXT_VIEW&doc_id=187869&h=

  Is het niet de hoogste tijd dat de WUR als kennisinstelling aandacht besteedt aan voedsel dat onveilig is door bacteriële resistentie, zoals de 100% ESBL op plofkip, en de carbapenase vormende bacteriën die reeds in kippen- en varkensstallen zijn aangetroffen, meneer Dijkhuizen?
  http://www.nu.nl/politiek/3648888/pleidooi-controle-voedsel-superbacterie.html

  Reageer
 • dick

  @AaltDijkhuizen

  Als u een lage footprint zo belangrijk vindt, waarom horen we u dan zo weinig over andere dan dierlijke eiwitbronnen?
  1/3 van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de productie van veevoer. Alleen al de methaanproductie van herkauwers draagt al in niet onaanzienlijke mate bij aan global warming.

  Houdt een lage footprint niet veel meer in dan alleen maar een zo hoog mogelijke productie van dierlijk eiwit met zo min mogelijk voer op zo klein mogelijk oppervlak?

  Vanwaar toch deze merkwaardig eenzijdige kijk van u op voedselproductie?
  Waarom maakt u dan bijvoorbeeld niet meer tamtam over de (acceptatie van) insecteneiwitten? Het is namelijk ook nog eens onmogelijk - en ongezond! - om de wereldbevolking onze Westerse vleesconsumptie te bezorgen.

  En nogmaals: Is het u dan nog steeds ontgaan dat we een zeer groot resistentieprobleem hebben? Wat draagt uw (promotie van) verdere intensivering bij aan de oplossing van dat probleem?
  (Die EHEC is overigens hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door verspreiding van multiresistente E. Coli via besmette mest en besmet water).

  Is het zo dicht op elkaar zetten van genetisch zeer gelijkende dieren onder suboptimale omstandigheden niet vragen om dierziekten en antibioticagebruik? En steeds resistentere bacteriën, die ons via het milieu en ons voedsel besmetten en ziek maken?

  Hoe kunt u in uw merkwaardig eenzijdige pleidooi voor verdere intensivering zo blind blijven voor dergelijke levensbelangrijke randvoorwaarden?
  Hoeveel ESBL-doden vindt u dan acceptabel? En hoeveel door vlees met carbapenemase vormende bacteriën, dat we op korte termijn voorgeschoteld gaan krijgen?

  Waarom horen we niets van u als Kluytmans c.s. pleiten voor een verbod op onveilig voedsel? Nogal alarmerend, zou ik denken.
  Een conditio sine qua non voor voedselproductie, die "uw" WUR ter harte zou dienen te nemen.
  Ik begrijp daar helemaal niets van.

  Reageer
 • Aalt Dijkhuizen

  @Dick @Marlies

  Oh ja, en zo is er nog veel meer. Geen enkel voedselsysteem is wat risico's betreft waterdicht. Jullie zullen je vast nog de uitbraak van de EHEC bacterie herinneren in Duitsland, ruim 2 jaar terug. In heel korte tijd duizend mensen ernstig ziek en meer dan 50 overleden. Betrof de plantaardige productie (groentes), en nog wel biologisch ook. Daarmee streep je biologisch toch ook niet meteen door als productiesysteem? We moeten juist zorgen dat we systemen verbeteren in plaats van aan banden leggen of verbieden. En ja, of je het nu leuk vindt of niet, wereldwijd gaat de vraag naar dierlijk eiwit de komende decennia nog heel sterk toenemen. En denk je echt dat de productie daarvan in China, de Oekraïne of in India, om maar eens een paar landen te noemen, qua gezondheidsrisico's, dierlijk welzijn en ecologische footprint beter is dan in Nederland?

  Reageer
 • Marlies

  @ JH: volgens mij is de gedachte van de 'niet-idealisten': 'wij zijn realistisch en dus hebben wij gelijk.' Of iets in die trant. Mensen zijn nou eenmaal geneigd tot zwart-wit denken.

  @Aalt Dijkhuizen: waarom noemt u alleen de hoeveelheid productie en broeikasgas per hectare, terwijl het verhaal zoveel breder is dan dat? Ik denk aan het antibioticaprobleem dat hieronder wordt genoemd. Het tekort aan fosfaat dat dreigt. En het feit dat vlees eten nog altijd voor een behoorlijk grote footprint zorgt.

  Reageer
 • dick

  Beste Aalt Dijkhuizen,

  Jokt u niet een beetje als u zegt dat u geen visie uitdraagt over intensieve landbouw? Ik heb u het afgelopen jaar in de media eigenlijk weinig anders zien doen:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3310252/2012/09/03/Of-intensieve-landbouw-of-honger.dhtml

  Sluit U daarbij niet de ogen voor neveneffecten, en externe kosten van bijvoorbeeld de ESBL-kip, die op de maatschappij worden afgewenteld? De eerste dode door ESBL-kip werd 3 jaar terug reeds beschreven:
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/187194-dode-door-esblbacterie.html
  Waarom in uw denktrant niet nog meer kippen op de vierkante meter? Dat geeft immers een nog kleinere footprint?

  Wist u dat in de VS meer mensen overlijden aan MRSA dan aan HIV/AIDS en TBC samen? http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0065594

  Dat alleen al het gebruik van kritische antibiotica in de pluimveehouderij elk jaar 1.500 EU-doden kost?
  http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/8/12-0681_article.htm

  Wist u dat er in mei 2012 reeds carbapenemase vormende bacteriën in Duitse varkens- en kippenstallen zijn gesignaleerd? Waar bijna geen enkel antibioticum nog tegen werkzaam is?
  http://www.worldpoultry.net/Broilers/Health/2013/12/Poultry-found-to-carry-carbapenem-resistant-bacteria-1420730W/

  Dat we nu al een gigantisch resistentieprobleem hebben?
  23.000 EU-doden, elk jaar?
  https://medium.com/p/892b57499e77

  Dat die intensieve veehouderij door het dicht op elkaar zetten van veel genetisch zeer gelijkende, en puur op productiviteit gefokte dieren onder suboptimale omstandigheden leidt tot antibioticagebruik?

  Dat microbioloog Kluytmans c.s. nu zelfs al pleiten voor een verbod op onveilig voedsel met multiresistente bacteriën?
  http://nos.nl/artikel/550860-ban-resistente-bacterie-uit-voedsel.html

  Waarom horen we u daar dan zo weinig over, maar wel voortdurend over verdere landbouwintensivering en plofkippen?

  Wilt u ontkennen dat de research op de WUR wordt gestuurd door de 70% externe financiering? Dat die voor een groot deel gericht is op verdere intensivering? En de belangen van grote spelers zoals bijvoorbeeld veevoerfabrikanten?

  Reageer
 • JH

  @ Aalt Dijkhuizen

  Er zijn nogal wat mensen in Wageningen (en de rest van Nederland) die het moeilijk te verkroppen vinden dat de harde werkelijkheid (of wetenschappelijke consensus) niet altijd in lijn is met hun utopische, idealistische denkbeelden.
  Hun idealen zijn immers superieur en dus hebben zij altijd gelijk, vinden ze.

  Reageer
 • Jesse

  is er dan ook een 'rechtse indoctrinatie op mijn universiteit' fb pagina? Of is rechts goed en links fout?

  Reageer

Re:ageer