Nieuws - 26 september 2002

Links

Links

"Er was teveel een hoerastemming over de rol van het bedrijfsleven in duurzame ontwikkeling." Dat vindt prof. Johan Bouma over de duurzaamheidstop in Johannesburg, waar bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen samenwerkten. "Het bedrijfsleven is namelijk niet ge?nteresseerd in de armste landen. Honderd jaar geleden had in Nederland ook twintig procent van de mensen tachtig procent van het bezit in handen, net zoals nu op wereldschaal. Hoe is dat opgelost? Niet door liefdadigheid. Arbeiders zijn de straat op gegaan en hebben macht opge?ist Maar wereldwijd kan dat niet, want de armste landen hebben geen macht, kunnen niet de straat opgaan." Bouma uitte zijn scherpe kritiek tijdens een debat over 'de uitdagingen van Johannesburg' dat het maatschappelijk platform Duurzaam Wageningen organiseerde. | J.T.