Nieuws - 14 maart 2002

Liefde zorgt voor contract Alterra

Liefde zorgt voor contract Alterra

Alterra heeft op 11 maart een overeenkomst voor samenwerking getekend met de Universiteit van Catania en de provincie Catania op Sicili?. Alterra gaat de Italianen ondersteunen bij onderzoek naar de ontwikkeling van een ecologische hoofdstructuur in de provincie Catania.

De eerste aanzet tot samenwerking dateert al van zo'n dertig jaar geleden. Giuseppe Ronsisvalle, tegenwoordig professor Botanie en Natuurbeheer aan de Universiteit van Catania, trouwde toen met Marian Boom, dochter van dr B.K. Boom die een standaardwerk schreef over dendrologie. Ze hadden elkaar ontmoet toen Ronsisvalle bij de oude Boom stage liep.

In 1999 werd het contact met Wageningen hernieuwd toen drs Bert Harms van Alterra op een seminar in Catania sprak over ecologische netwerken. Professor Ronsisvalle, die zich inzet voor het aanwijzen van nationale parken, bleek zeer ge?nteresseerd in zijn idee?n en met hulp van zijn vrouw werd het contact gelegd. Assessore Christaldi van de provincie Catania hoopt dat met de overeenkomst een begin is gemaakt met de bescherming en het herstel van de natuur op Sicili?.

De overeenkomst loopt voor minstens vier jaar. Voor de eerste twee fasen van het onderzoek ontvangt Alterra 50.000 euro. Om de kosten voor de provincie en de universiteit te drukken zal veel werk door de Italianen zelf worden uitgevoerd. Beide partijen verwachten dat er ook een uitwisseling van studenten gaat plaatsvinden. | Y.d.H.

Ing. Theo van der Sluis, projectleider Alterra; Giuseppe en Marian Ronsisvalle en hun zoon Fausto; Assessore Christaldi en zijn vrouw. | Foto G.A.