Nieuws - 24 september 2009

Lid worden. Waarom zijn studentenverenigingen weer populair?

Studentenverenigingen maken een enorme groei door. Goed nieuws voor de verenigingen natuurlijk, maar hoe is die populariteit te verklaren?

20-Ceres-ontgroening-CMGZ.jpg
Anne Muyres preses van de Landelijke Kamer Van Verenigingen (LKVV):
'Wij hebben inderdaad een trend opgemerkt onder onze lidverenigingen met betrekking tot het stijgen van het aantal eerstejaars. Het landelijk gemiddelde ligt op 12,5 procent meer aanmeldingen dan afgelopen jaar. Groningen, Tilburg, Leiden en Wageningen zijn de grootste groeiers, met gemiddeld 30 procent meer verenigingsinschrijvingen. De groei kan komen door de actie van de LKVV om studenten aan te sporen lid te worden bij een gezelligheidsvereniging. We onderzoeken nu of er nog andere oorzaken aan te wijzen zijn voor de groeiende populariteit. Grote studentensteden als Amsterdam, Delft, Eindhoven en Utrecht kennen geen groei.'
Koen van Swam preses van KSV St. Franciscus:
'Studenten trekken de laatste tijd meer naar de verenigingen toe omdat het overige uitgaansleven in Wageningen niet meer genoeg te bieden heeft. Studentenverenigingen zijn de plek om veel nieuwe vrienden te maken. Wageningen lijkt landelijk meer geaccepteerd te worden als leuke studentenstad. Aan het begin van de AID hadden we meteen al een paar inschrijvingen. Dat betekent dat de studenten van tevoren al weten dat ze bij een studentikoze vereniging willen. Ook de tendens in de politiek en de media is van invloed. Er wordt steeds gehamerd op hard studeren en presteren, onder meer met de harde knip. Als studenten tijdens de AID zien dat het studentenleven veel meer is dan dat zullen ze door dit contrast sneller voor een vereniging kiezen.'
André Godkewitsch studentenarts Wageningen Universiteit en psychotherapeut:
'Blijkbaar groeit het besef dat het een goede stap is, je bij een studentenvereniging aan te sluiten. Waarom weet ik niet. Zelf ben ik heel blij met deze ontwikkeling. De studentenverenigingen hebben hun nut en noodzaak bewezen. Hier en daar zijn er wel negatieve invloeden, zoals overmatig alcoholgebruik, maar de positieve invloed is veel groter. Studenten komen in hun eentje hier en niet iedereen beschikt over even sterke sociale vaardigheden. Als verenigingslid krijg je een sociaal netwerk in de schoot geworpen en er zijn allerlei mogelijkheden om je te ontwikkelen. De gezelligheid zelf speelt ook een grote rol. Zo voorkom je dat je in een isolement terecht komt. Je happy voelen in een sociale omgeving is uitermate belangrijk. Je welbevinden drukt namelijk een stempel op je psychische gezondheid, en omgekeerd.'
Marthijn Broeils voorzitter studentenvereniging Osiris in Leeuwarden, de grootste studentenvereniging binnen Wageningen UR:
'We hebben 176 nieuwe leden, dertig meer dan vorig jaar. Het is wel logisch dat zoveel studenten lid worden. Osiris is de enige studentenvereniging bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden en is verbonden met het onderwijs. Studenten krijgen bij VHL studieloopbaan-punten. Voor die punten moet je uren maken. Dat kan extern, maar ook bij ons. Bijvoorbeeld door lezingen, workshops of feesten te organiseren of deel te nemen aan een commissie. Een exacte verklaring voor de groei bij studentenverenigingen heb ik niet. Het zou best kunnen dat community building weer een beetje in is. Wij proberen zelf bijvoorbeeld ook de contacten tussen docenten en studenten te bevorderen. We organiseren docentenborrels en hebben een nieuwsbrief geïntroduceerd waarmee we hogeschoolmedewerkers op de hoogte houden van onze activiteiten. We krijgen daar veel positieve reacties op.'
Dr. Noëlle Aarts universitair hoofddocent Communicatie Strategieën bij Wageningen Universiteit en bijzonder hoogleraar Strategische Communicatie aan de UvA:
'Mijn dochter studeert nu in Amsterdam en het is ook daar opvallend hoeveel studenten lid worden van verenigingen. Ook in haar vriendenkring zie ik dat terug. Die beslissing nemen ze al op de middelbare school. Ze hebben het idee dat ze bij een studentenvereniging verzekerd zijn van vriendschappen en sociale relaties. Jonge mensen zijn erg op zoek naar contact met andere mensen. Momenteel lijkt er ook een grotere behoefte te zijn aan aansluiting bij overzichtelijke gemeenschappen dichtbij. Als een soort tegenreactie op de globalisering, die mensen het gevoel geeft minder controle te hebben op hun leefomgeving. Daarnaast hebben we de individualisering; in mijn ogen een opgelegde ideologie waar veel mensen onzeker en misschien ook wel ongelukkig van worden. Mensen zijn namelijk sociale wezens. We kunnen onze identiteit alleen reguleren in interactie met anderen. Eigenlijk komen er nu een aantal ontwikkelingen samen, waardoor geleidelijk aan een omslagpunt is ontstaan. Je bent nu geen sukkel meer als je je bij een studentenvereniging aansluit.
Gijs Bonarius president van de W.S.V. Ceres:
'Ceres telde 157 aanmeldingen voor de introductietijd, significant meer dan eerdere jaren. Het is geen uitzonderlijke positie, vorig jaar zijn we ook gegroeid. Maar het mag nu wel duidelijk zijn dat we uit het dal zijn gekomen van een paar jaar terug. Dat zou kunnen komen doordat er al een tijd geen ontgroeningsexcessen hebben plaatsgevonden waardoor studentenverenigingen negatieve aandacht kregen in de media. Ik denk dat verhalen over te zure ontgroeningen wel de wereld uit zijn. Het kan ook te maken hebben met het gemoderniseerde promotiebeleid van Wageningen UR. Dat geitenwollen-sokken-imago is er voor een groot deel uit. Nu komen er studenten uit de randstad, waar de verenigingscultuur meer leeft. Wageningen trekt een ondernemender slag studenten aan dat het verenigingsleven niet schuwt.'
Pieter van Kuilenburg voorzitter van SSR-W:
'Waarom zoveel eerstejaars lid willen worden van een vereniging weet ik niet. Ook wij zijn fors gegroeid. Na de AID hebben we besloten om een ledenstop in te voeren. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 118 nieuwe aanmeldingen. Als je aan een reünist vraagt wat ze mooi vonden aan hun tijd hier, noemen ze vaak dat ze iedereen bij naam kenden. Als de vereniging verder groeit gaat dat ten koste van het karakter. Aan de andere kant hebben we het hier heel erg naar onze zin en dat gevoel willen we met zo veel mogelijk mensen delen.' /Tom Rijntjes en Alexandra Branderhorst