Nieuws - 10 februari 2011

Lichtend voorbeeld voor verhagen

Wageningen UR voorbeeld voor kennis- en ­innovatiebeleid kabinet. Klimaat en ecologie geen 'topsector'.Wageningen UR staat fantastisch op de kaart van de Nederlandse kenniseconomie. Minister Verhagen van EL&I deelde veel complimenten uit aan Wageningen UR tijdens zijn gastcollege op 31 januari in Wageningen. Hij noemde het agrarische cluster van onderzoek, bedrijfsleven en beleid een lichtend voorbeeld voor het nieuwe kennis- en innovatiebeleid van het kabinet.
Die goede positie van Wageningen komt terug in de Bedrijfslevenbrief die Verhagen op 4 februari naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin benoemt hij negen topsectoren die mogen meedingen naar een subsidiepot van 1,5 miljard euro per jaar. Tot die topsectoren behoren de land- en tuinbouw, water en energie - allemaal sectoren waarin de universiteit en instituten een (hoofd)rol spelen. Op al deze terreinen moeten clusters van bedrijven en kennisinstellingen voor de zomer voorstellen indienen om voor dit geld in aanmerking te komen. Elke sector krijgt een begeleider uit het bedrijfsleven.
Winnaars en verliezers
Anderhalf miljard is veel geld. Sceptici zeggen: het is een sigaar uit eigen doos. Eerder stopte het kabinet namelijk met het Fonds Economische Structuurversterking (FES), waaruit de topinstituten werden gefinancierd. Dat leverde 500 miljoen op. Juist in die topinstituten, zoals waterinstituut Wetsus en het topinstituut voeding, werkten onderzoekers en bedrijfsleven al innig samen. Ook bestemt het kabinet de helft van het budget van NWO, 300 miljoen, voor deze topgebieden. Bovendien wordt het hoger onderwijs enkele honderden miljoenen gekort. Dit kabinet clustert de onderzoeksubsidies en maakt daarna keuzes. Zo ontstaan straks winnaars en verliezers.
Mondiale problemen
Behoort Wageningen straks tot de winnaars? 'We staan met 2-0 voor, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld', zegt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Waar het nu op aankomt: hele goede voorstellen maken, waar het bedrijfsleven vanaf het begin bij betrokken is. En daarbij heel duidelijk maken - duidelijker dan tot nu toe - wat het voorstel aan innovatie en werkgelegenheid oplevert.
Verliezers zijn er ook. Klimaat en ecologie staan niet bij de topsectoren. Dat is slecht nieuws voor Alterra, maar komt niet als een verrassing. Klimaat en biodiversiteit zijn grote mondiale problemen, maar hebben geen sterke internationale bedrijven die met kennis nieuwe werkgelegenheid gaan creƫren.