Student - 1 februari 2007

Licht uit, ramen dicht en de cv op twee

An Inconvenient Truth gezien en toch gedachteloos het licht laten branden? Niet bij hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden. Sinds kort hangt in elk toilet, leslokaal en lab een oproep om stil te staan bij onnodig energieverbruik. Dus: licht uit, ramen dicht en de cv op twee als je de ruimte verlaat.

353_nieuws.jpg
‘Duurzaamheid begint bij jezelf’, zegt Theike Roelofs. ‘Vrijwel de hele VHL-bevolking is zich daar min of meer van bewust, maar af en toe moeten mensen er weer even aan herinnerd worden.’ De derdejaars student Milieumanagement is de bedenker van de stickers en affiches met de tekst ‘Start je eigen klimaatactie hier’. In het kader van zijn stageopdracht is Roelofs aangesteld door het Duurzaamheidteam van VHL om de communicatie over energiegebruik te verzorgen.
Na de plakactie volgt op 2 februari een symposium over de energiezuinige eigenschappen van het VHL-gebouw in Leeuwarden. Roelofs heeft een aantal insiders die nauw bij de bouw waren betrokken, gevraagd om nog eens uit te leggen wat het complex zo bijzonder maakt. Zo kunnen bijvoorbeeld de ramen naar buiten en naar binnen worden geklapt waardoor een natuurlijke ventilatie op gang komt.
VHL doet mee aan de meerjarenafspraak voor hogescholen die tot reductie van het energieverbruik verplicht, vertelt docent Sytse Bottema van het Duurzaamheidteam. De inspanningen van Roelofs zullen wellicht een paar procenten opleveren maar belangrijker vindt Bottema de hernieuwde aandacht voor bewust gedrag.
De echte besparingen zullen moeten komen uit een betere afstelling van de systemen en het slimmer benutten van ruimtes. Om daar inzicht in te krijgen gaan twee andere studenten dit jaar monitoren hoe het gebouw van dag tot dag wordt gebruikt.