Nieuws - 1 januari 1970

Licht maakt ongewervelden vetter

Ongewervelde waterdieren, zoals vlokreeften en waterpissepedden, groeien beter als er meer licht is. Op de bladeren die in het water vallen, leven algen, schimmels en bacteriën. Dit is voer voor de ongewervelden en het wordt voedzamer bij een hogere lichtintensiteit.

Dat schrijven zes onderzoekers van leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer in Freshwater Biology. In het kader van het promotieonderzoek van ir Rob Franken bekeken ze in het laboratorium hoe twee ongewervelden, de waterpissebed Asellus aquaticus en de vlokreeft Gammarus pulex, reageerden op zes verschillende lichtintensiteiten. 'Ze verhakselen of knippen de bladeren in kleine deeltjes', vertelt dr Edwin Peeters, één van de auteurs. 'Met meer licht worden ze groter en vetter.'
De invloed van licht op de samenstelling van de biofilm op bladeren en de groei van de knippers is volgens Franken en Peeters maar weinig onderzocht. 'We weten dat het directe effect van meer licht is dat de beestjes wegkruipen', vertellen ze. 'Maar licht zorgt ook voor een betere algengroei op bladeren, en dus voor hoogwaardiger voer voor de knippers.'
Volgens Franken en Peeters kan met de kennis gekeken worden naar het effect van de vele open plekken die ontstaan in de bossen dankzij de trend van het natuurlijke bosbeheer. 'Met de intensere lichtinval in beekjes en plasjes zullen de diertjes zich sneller en beter ontwikkelen', stellen zij. Dit kan de populatiedynamiek van ongewervelden sterk beïnvloeden, zoals in een vervolgonderzoek van Franken naar voren lijkt te komen. / MW