Nieuws - 1 januari 1970

Licht is veilig maar ook hinderlijk

Nachten horen donker te zijn, vinden Nederlanders, maar verlichting maakt de buurt ook veiliger. Alterra ondervroeg in opdracht van Stichting Natuur en Milieu twaalfhonderd inwoners van Nederland naar hun ervaringen met nachtelijke verlichting. Nederlanders hebben twee keer zoveel last van lichthinder als in 1993.

Het overgrote deel van de Nederlanders ervaart nachtelijke verlichting positief voor de sociale veiligheid (90 procent), voor de verkeersveiligheid (84 procent) en voor inbraakpreventie (79 procent). Toch wil 52 procent van de Nederlandse bevolking dat het 's nachts donker is, en ervaart 48 procent last van verkeersverlichting, reclameverlichting, laserlichten bij discotheken en verlichting van kassen.
'Het is een soort dilemma waar de mensen mee zitten', concludeert onderzoeker Tineke de Boer van Alterra. 'Veiligheid is nu een hot item.'
Volgens de onderzoekers is de ervaring van nachtelijke duisternis vooral een gevoelskwestie. Tegenover het gevoel van veiligheid dat de Nederlanders ervaren door de nachtelijke verlichting staat de beleving van schoonheid door een donkere nacht, of het gevoel dat de natuur last kan hebben van de verlichting.
Acht procent van de Nederlanders ervaart zware hinder van nachtelijke verlichting. Dat is vier procent meer dan in 1993, toen de Gezondheidsraad een vergelijkbaar onderzoek deed, vertelt De Boer. Zij verwacht dat deze 'zwaar gehinderden' grotendeels in de buurt wonen van de verlichting die voor de meeste irritatie zorgt, en die vaak plaatsgebonden is.
Nederlanders zijn overigens overwegend positief over de donkerte van de Nederlandse nachten. 54 procent vindt het goed donker, 34 procent enigszins, en maar 11 procent vindt dat het nauwelijks donker wordt. Het doven van de straatverlichting na twaalf uur 's nachts kan op de steun van 44 procent van de bevolking rekenen. Maar ja, de veiligheid... / MW