Nieuws - 1 januari 1970

Licence

Licence


,,Wageningen UR moet uitkijken dat ze haar licence to educate niet
verliest’’, stelt dr Bram Huijsman, directeur van het IAC en het Noord-Zuid
Centrum. Hij doelt op het groeiend aantal studenten uit ontwikkelingslanden
dat in Wageningen een opleiding van niveau verwacht, terwijl het aantal
onderzoekers en docenten dat zich bezighoudt met ontwikkelingsgericht
onderzoek slinkt. Als Wageningen UR niet inzet op de
ontwikkelingsproblematiek, verliest ze de capaciteit om er goed onderwijs
in te bieden, vreest Huijsman. Zoals bedrijven zich behoorlijk moeten
gedragen om de goedkeuring van consumenten te krijgen - de licence to
produce - moet ook Wageningen UR investeren in ontwikkelingssamenwerking om
er onderwijs in te kunnen blijven geven. Door de tarieven die Wageningse
onderzoekers moeten rekenen voor hun werk, prijzen ze zichzelf uit de markt
in ontwikkelingslanden. Huijsman vindt het daarom interessant om, naast de
cofinanciering die het LNV/DLO-programma Internationale Samenwerking biedt,
te werken aan een matchingfonds dat het verschil tussen die tarieven helpt
overbruggen. Met bijvoorbeeld inbreng van het Nederlandse bedrijfsleven, en
van de grote banken. | J.T.
zie pagina 11