Nieuws - 6 maart 2008

Liberalisering slecht voor klimaat

Liberalisering van de agrarische handel verergert de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit modelstudies van het LEI. Voortzetting van de huidige handel leidt tot zestig procent meer uitstoot van broeikasgassen in 2050. Snellere liberalisering veroorzaakt nog eens vijftig procent extra CO2-uitstoot.
Het LEI rekende in opdracht van LNV met een milieukundig en een economisch model verschillende scenario’s door van de wereldhandel in agrarische producten, en keek daarbij vooral naar de veehouderij. Ontwikkelt de agrarische wereldeconomie zich verder op de huidige weg, dan groeit de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de agrarische productie. De wereldbevolking zal namelijk groeien, en door hogere inkomens ook de vraag naar melk en vlees. Hiervoor zal vooral in Zuid-Amerika veel bos worden gekapt; opgeslagen CO2 komt dan vrij. Bovendien gaan meer koeien methaan uitboeren, een belangrijk broeikasgas.
Het LEI rekende ook een scenario door waarbij de agrarische handel in 2015 volledig geliberaliseerd is, dus zonder melkquota, subsidies aan boeren en invoertarieven. In dat scenario groeit de uitstoot van CO2 met vijftig procent extra in 2015 en vijf procent meer methaan in 2050. ‘Liberalisering is dus negatief voor het klimaat’, concludeert onderzoeker dr. René Verburg. ‘En we hebben nog niet eens rekening gehouden met het toegenomen transport van producten.’ De productie zal zich dan namelijk verplaatsen van Europa en de VS naar Latijns-Amerika en Afrika. Het leidt ook tot meer ontginning van land – de productie in het zuiden is doorgaans minder intensief. Bovendien boert een Argentijnse koe per kilo vlees meer methaan uit dan een Nederlandse koe.