Nieuws - 7 november 2011

Lezingen Studium Generale onder vuur

Studium Generale moet onmiddellijk stoppen met vage lezingen over Biofysische Geneeskunde. Dat wil de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

kop.png
De vereniging (VtdK) heeft een 'brandbrief' hierover gestuurd naar rector magnificus Martin Kropff. De kritiek richt zich op de serie lezingen die SG organiseert over Biofysische Geneeskunde. De eerste lezing was vorige week dinsdag.
Volgens de VtdK  is Biofysische Geneeskunde een alternatieve geneeswijze die gebaseerd is op louter pseudowetenschappelijke fantasieën. 'De universiteit moet geen podium bieden voor dit soort idiote ideeën', schrijft voorzitter Catherine de Jong aan de universiteit. 'Pseudowetenschappen waaraan u de bezoekers van Studium Generale bloot stelt, vormen een belediging voor hun intelligentie; ze kunnen minder kritische geesten op een dwaalspoor brengen.'
Gepikeerd
Rob van Haarlem, organisator van de lezingenreeks, reageert gepikeerd. 'Dat wij pseudowetenschappen promoten is volstrekte nonsens. Dat is absoluut niet het geval. Studium Generale biedt een platform aan allerlei wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Biofysische Geneeskunde baseert zich op een aantal gedachtes die hun basis vinden in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld de werking van biofotonen en elektromagnetische straling. Maar of dit wetenschap is, daarover kun je natuurlijk discussieren.'
Biofysische Geneeskunde is een stroming die ver buiten de reguliere wetenschapsopvatting staat, erkent woordvoerder Simon Vink namens de Raad van Bestuur. 'Het is niet voor niets dat de VtdK met gefronste wenkbrauwen naar dit soort opvattingen kijkt. In het onderzoeks- en onderwijsprogramma van Wageningen UR kom je dit dus ook niet tegen.'
Terecht
'Maar dit soort ideeën speelt wel in de samenleving', vervolgt Vink. 'En dus is het terecht dat Studium Generale daar discussie over organiseert. Dat is de rol die zij moet vervullen. Dat kan en past in een universitaire wereld. Studium Generale geeft geen waardeoordeel, maar brengt het onder de aandacht. Dat is iets anders dan promoten; dit is geen legitimatie van het fenomeen.' Volgens Van Haarlem zijn de bezoekers van Studium Generale mans genoeg om zelfstandig een oordeel te vellen.  'Uit de verslagen van studenten over de eerste lezing blijkt dat zij daar heel kritisch mee omgaan.'
Extra lezing
De serie omvat drie lezingen. De Wageningse hoogleraar immunologie Huub Savelkoul staat als 'intermezzo' voor morgenavond (dinsdag 8 november) op de rol. Hij spreekt over de invloed van laagfrequente elektromagnetische velden op het immuunsysteem. Savelkoul is overigens geen aanhanger van de biofysische geneeskunde. Volgens Vink is de brief van de VtdK geen aanleiding om in te grijpen in de programmering. 'Maar misschien is het een idee om er een extra lezing aan vast te plakken, die dan door de vereniging VtdK wordt ingevuld. Maar daar ga ik niet over.'