Nieuws - 1 januari 1970

Levenswetenschappen wil meer geld voor onderwijsvernieuwing

Levenswetenschappen wil meer geld voor onderwijsvernieuwing

Levenswetenschappen wil meer geld voor onderwijsvernieuwing

Het onderwijsinstituut Levenswetenschappen wil meer geld voor onderwijsvernieuwing. Dat staat in een reactie op het ondernemingsplan van het instituut. Levenswetenschappen vindt dat de onderwijsinstituten te weinig mogelijkheden overhouden om het LUW-onderwijs te vernieuwen. Het instituut stelt het bestuur daarom ook voor de instituten meer zeggenschap te geven over de besteding van het onderwijsbudget door de departementen

Verder vindt Levenswetenschappen dat het ondernemingsplan te weinig vrijheid overlaat aan de opleidingscommissies en de onderwijsinstituten. In het ondernemingsplan staan per opleiding ook de specialisaties vermeld. Levenswetenschappen wil de keuze voor de specialisaties overlaten aan de opleidingscommissies

Het voorstel om in Wageningen een BSc/MSc-model in te voeren kan rekenen op grote steun van de onderwijsinstituten en opleidingscommissies. Alleen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen plaatst kanttekeningen. Het model zou niet goed passen bij de vierjarige opleidingen. Maar ook Maatschappijwetenschappen verwacht een grotere instroom vanuit het hbo en het buitenland bij de invoering van het model. In het ondernemingsplan houdt Maatschappijwetenschappen maar oon opleiding over: Economie en consumentenwetenschappen. Het onderwijsinstituut stelt twee opleidingen voor: Bedrijfs- en consumentenwetenschappen en Rurale ontwikkeling en beleid. Die twee zouden een gezamenlijke propedeuse krijgen

De opleiding Huishoud- en consumentenwetenschappen vindt het volstrekt onduidelijk waarom zij het veld moet ruimen. De richtingen Milieuhygiëne en Bodem, water en atmosfeer zijn niet blij met het voorstel om beide richtingen te combineren. Milieuhygiëne waarschuwt dat een fusierichting minder studenten zal trekken dan de twee opleidingen gezamenlijk. De fusierichting zou minder aantrekkelijk zijn voor studenten die maatschappijwetenschappen willen combineren met natuurwetenschappen. Bodem, water en atmosfeer ziet ook niet veel in een fusie en stelt als voorwaarde dat de nieuwe richting hoofdzakelijk natuurwetenschappelijk gericht zal zijn. Tropisch landgebruik pleit voor het behoud van een ontwikkelingsgerichte studie

Opmerkelijk is de reactie van wiskundige prof. dr ir Johan Grasman op het ondernemingsplan. Hij denkt dat er in Duitsland belangstelling bestaat voor een studie in Wageningen. Een Duitse student van hem verbaasde zich over het niveau van het onderwijs en kreeg via Brussel ook nog eens zijn collegegeld terug. Voor het taalprobleem moet volgens Grasman een oplossing te vinden zijn. K.V