Nieuws - 12 oktober 2006

Leuke winkels

Meestal zijn ze saai, de verplichte stellingen die promovendi bij hun proefschrift voegen. Maar soms ook niet. Neem deze van Martijn Fox: ‘Dankzij het beleid van minister Verdonk heeft de oud-Hollandse uitdrukking ‘sparen voor je uitzet’ een geheel nieuwe dimensie gekregen.’ Of de oneliner van Simone Eussen: ‘Mensen die zeggen dat geld niet gelukkig maakt weten niet waar de leuke winkels zijn.’