Nieuws - 22 maart 2007

Lening voor collegegeld

Het collegegeldkrediet wordt komend studiejaar al ingevoerd. Minister Plasterk van OCW heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Met de invoering van het voorschot van minimaal 1500 euro – het wettelijke collegegeld – hoopt Den Haag de noodzaak van een bijbaan deels weg te nemen. Ook studenten die een dure particuliere of buitenlandse opleiding volgen, kunnen van het aanbod gebruikmaken: het rijk schiet jaarlijks maximaal 7500 euro collegegeld voor.