Nieuws - 25 mei 2010

Lelystad wacht op besluit over huisvesting

Nog is onzeker wat de toekomstige huisvesting van de dierwetenschappers in Lelystad wordt. Komt er nieuwbouw voor Livestock Research aan de Houtribweg, waar het Centraal Veterinair Instituut (CVI) al kantoor houdt, of blijven ze aan de Edelhertweg?

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Bij de bespreking van het nieuwe strategisch plan meldde bestuurslid Tijs Breukink dat er voor de zomervakantie een besluit komt. Vorig jaar sprak de Raad van Bestuur haar voorkeur uit voor concentratie van de onderzoekers aan de Houtribweg. ‘Nu zijn we aan het rekenen en tekenen’, vertelde Breukink.
Een deel van Livestock Research wil graag meer samenwerken met de dierwetenschappers in Wageningen en wil best verhuizen naar Gelderland. ‘Ik zie geen specifieke voordelen meer voor concentratie in Lelystad’, zegt een onderzoeker.
 
Prioriteit
De onderzoekers van het andere instituut van ASG, de veterinairen van het CVI, willen graag samen met Livestock Research om voldoende onderzoekscapaciteit in Lelystad te houden en meer samen te werken. Die medewerkers vragen zich af of de Raad van Bestuur wel voldoende prioriteit geeft aan het thema diergezondheid. ‘We zijn meer op Utrecht georiënteerd dan op Wageningen’, zegt een veterinair medewerker.
Rector Martin Kropff probeert ze gerust te stellen. ‘Het ministerie van LNV blijft veel geld uitgeven aan diergezondheid, dat blijft een belangrijk thema in het KB-onderzoek (Kennisbasis, red.). Ook is het een prioriteit van de onderzoekschool WIAS. We willen de samenwerking tussen Wageningen Universiteit en het CVI versterken, maar het is niet erg om ook samen te werken met Utrecht.’ Ook hier staan alle opties dus open.
 
Werkplekken
Om inhoudelijke redenen heeft concentratie in Lelystad de voorkeur, stelde algemeen directeur Martin Scholten van ASG. De optie om geheel Livestock Research naar Wageningen te verhuizen is vorig jaar ook in beeld geweest, maar afgewezen. Wellicht kan een gedeelte van die medewerkers trouwens toch naar Wageningen.
Hier spelen ook de huisvestingslasten een rol. De nieuwbouw van de universitaire dierwetenschappers op de Wageningse campus is klaar op papier. Nu kijkt Breukink of ook dit gebouw beter benut kan worden via flexibele werkplekken. Een verhuizing van medewerkers naar Wageningen kan dus wellicht nieuwbouwkosten in Lelystad uitsparen.
 
Afstoten
Maar de ASG bespaart de komende jaren ook aan huisvesting. De praktijkcentra Waiboerhoeve en Spelderholt worden afgestoten en mogelijk dus ook de kantoor- en labruimten aan de Edelhertweg. Mag ASG dat bedrag opnieuw investeren of gaat dat geld naar de Raad van Bestuur, vroeg een aanwezige zich af. Nee, dat geld gaat naar DLO als geheel, antwoordde Breukink. Om gelijk de winstverwachting uit de verkoop naar beneden bij te stellen. ‘We moeten veel gebouwen afwaarderen. Deze gebouwen staan bij ons in de boeken voor een bepaalde waarde, maar bij de praktijkcentra moeten we een deel van de waarde teruggeven aan de landbouworganisaties die de gebouwen ter beschikking hebben gesteld. Dat betekent een boekhoudkundig verlies.’
‘Dit moet je wel heel goed communiceren naar de buitenwacht’, reageert een toehoorder. ‘Klanten van ons zeggen: het afstoten van de praktijkcentra is kapitaalvernietiging, geen wonder dat jullie zo duur zijn.’
 
Deze en volgende week gaat de raad van bestuur de organisatie in met haar strategisch plan 2011-2014. Resource doet van iedere bijeenkomst verslag.