Nieuws - 21 december 2010

Lelystad krijgt centrum voor enge dierziekten

Landbouwminister Maxime Verhagen heeft een kerstcadeau van 17 miljoen voor Lelystad. Hij financiert een nieuw onderzoekscentrum voor vaccins tegen zoönosen bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI).

Het nieuwe onderzoekscentrum in Lelystad is een uitvloeisel van het rapport over Q-koorts van de commissie-Van Dijk. Bij de Q-koorts werkten de veterinaire en humane gezondheidszorg langs elkaar heen. Van Dijk bepleitte een alliantie tussen volksgezondheid en landbouw bij het onderzoek naar zoönosen. Dat zijn infectieziekten die van dier naar mens kunnen overgaan.
Begin december zegde Verhagen al toe dat hij vijf miljoen euro zou stoppen in een nieuwe proefdierfaciliteit van het CVI. Voorwaarde was wel dat ook de provincie Flevoland en Wageningen UR gingen meebetalen. De provincie stelde 3 miljoen beschikbaar, Wageningen UR had al zo’n acht miljoen geïnvesteerd in verbetering van de huidige faciliteit.
 
Niet ontsnappen
Het gaat om de high containment unit van het CVI, waar vaccins voor besmettelijke en op de mens overdraagbare dierziekten kunnen worden getest. Die ziekten mogen uiteraard niet ontsnappen. Bovendien moeten de onderzoekers heel goed beschermd worden. Met het geld van minister en provincie kan het CVI haar complex vernieuwen en uitbreiden en tevens de veiligheidseisen opschroeven tot het vereiste biosafety level. Het instituut kan dan besmettelijke zoönosen onderzoeken waartegen nog geen medicijnen of vaccins zijn ontwikkeld.
 
Vijftig arbeidsplaatsen
Wat er met de andere 12 miljoen van minister Verhagen gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat geld is toegekend aan een consortium, met de faculteit Diergeneeskunde uit Utrecht, Wageningen UR, RIVM en het Nederlands Vaccin Instituut. De diergeneesmiddelenfabrikant Intervet uit Boxmeer gaat ook meedoen. De deelnemers blijven waar ze zitten, zegt woordvoerder Dorine Luijkx van het CVI, maar ze zullen hun proeven met gevaarlijke dierziekten in Lelystad gaan uitvoeren. Ze verwacht dat de investering Lelystad zo’n vijftig hooggeschoolde arbeidsplaatsen zal opleveren.
De afgelopen jaren had het CVI moeite om zijn onderzoeksfaciliteiten rendabel te exploiteren. Het instituut wijst er op dat de high containment units in andere landen volledig door de overheid worden gefinancierd.