Wetenschap - 1 januari 1970

Lekker snoeien in het Wageningse namenwoud

Lekker snoeien in het Wageningse namenwoud

Lekker snoeien in het Wageningse namenwoud


Het Centrum Landschap, het Innovatiecentrum Vis en Vlees, de divisie
Voeding, Greenomics, EC-Pack , Wing en Frontis. Wageningen UR blijkt een
zeer bloeiende stam waaraan steeds nieuwe loten verschijnen. Wie had
gedacht – of gehoopt – dat door de bundeling van de universiteit, de DLO-
instituten en het praktijkonderzoek muren geslecht zouden worden, komt
bedrogen uit. De hokjesgeest tiert weliger in Wageningen dan ooit tevoren.
Het zijn slechts weinigen door de enorme hoeveelheid bomen nog steeds in
staat zijn het bos te zien.
Soms valt de oprichting van een nieuw clubje met een nieuwe naam en
uithangbord nog wel te begrijpen. Als je met externe partners een nieuwe
activiteit wil opzetten valt er welhaast niet aan te ontsnappen. Het zijn
relatief onschuldige ondernemingen die eigenlijk geen naam mogen hebben:
baat het niet, dan schaadt het ook niet!
Erger zijn de nieuwe namen die het groeiende corps van managers bedenkt
voor reguliere organisatieonderdelen van Wageningen UR. Bij de doelgroep
ingeburgerde namen – het management spreekt liever over ‘merken’ - als ATO,
IMAG, ID-Lelystad belanden bij het grof vuil omdat ze, vanwege
reorganisaties, niet meer passend zouden zijn. Het instituut is immers
inmiddels gesplitst in een aantal divisies, gefuseerd met een ander
instituut of wil graag uitdragen dat ze tot dezelfde kenniseenheid behoren.
Het zijn vooral de namen die ervoor in de plaats komen die de lachlust
oproepen: Animal Sciences Group en Agrotechnology & Food Innovations.
Naamsveranderingen die vooral ingegeven lijken door interne motieven – ‘we
willen laten zien dat we één club zijn’ of het ‘laten zien waar we mee
bezig zijn’. De buitenwereld zit hier echt niet op te wachten.
De doorloop van namen is ook de laatste jaren ook zo groot dat het welhaast
bovenmenselijke capaciteiten vraagt om nog een beetje te snappen hoe de
organisatie in elkaar zit. De verschillende manieren waarop de
kenniseenheden hun organisatie vorm proberen te geven is daarbij ook weinig
behulpzaam. Dier heeft Divisies, Groene Ruimte is bezig aan de inrichting
van Centra en bij Plant spreekt men over Business Units. We kunnen er op
wachten tot deze eenheden aan de weg gaan timmeren. Het eerste
nieuwsbulletin, geschreven voor een breed publiek, van de divisie Dier en
Omgeving (van de Animal Sciences Group) is al verschenen. De drang om het
eigen territorium af te bakenen lijkt niet te stuiten. Zo is het
Innovatiecentrum Biologische Landbouw, ooit toch vooral opgezet om te laten
zien dat Wageningen UR biologische landbouw belangrijk vindt, met een eigen
huisstijl en website aardig op weg zich te profileren. Hetzelfde is te zien
bij het Noord-Zuid-centrum. Maar waarom toch?
Uit alle onderzoeken blijkt immers steeds dat de naamsbekendheid van
onderdelen van Wageningen UR eigenlijk te verwaarlozen is. Het enige wat de
buitenwereld – wellicht juist door de snelle opvolging van namen – nog
herkend is de afzender ‘Wageningen’, in de meeste gevallen in combinatie
met ‘Landbouwuniversiteit’ of ‘Landbouwhogeschool’. De letters ‘UR’ roepen
vooral verwarring op, zelfs als er voluit ‘universiteit en researchcentrum’
wordt geschreven. De naam Wageningen UR is immers eveneens voortgekomen uit
een organisatorische drang: in de naam moest immers duidelijk worden dat de
universiteit en de onderzoeksinstituten waren gefuseerd. Terwijl in
Nederland maar een heel select groepje wist dat de instituten en de
universiteit niet bij elkaar hoorden.
Een onnodig lange en dubbelzinnige naam helpt natuurlijk niet echt om de
naam te laten beklijven. De gevolgen hiervan zijn nog het duidelijkst
zichtbaar in de landelijke media. Zelf toen dat formeel nog niet het geval
was werden onderzoekers van instituten al vaak versleten als ‘Wageningse
wetenschappers’ of afkomstig van ‘een instituut van de universiteit in
Wageningen’. In de afgelopen jaren is vooral geprobeerd door hard tegen
deze stroom in te roeien om namen van organisatieonderdelen onder het volk
bekend te maken. Misschien wordt het tijd om nu eens lekker - onder de vlag
‘Wageningen Universiteit’ - met de stroom mee te drijven.

Gert van Maanen, redacteur Wb

Re:ageer