Nieuws - 1 januari 1970

Legkip wil wel werken voor stofbad

Legkippen die zijn opgegroeid op een roostervloer zijn bereid zich flink in te spannen om een stofbad te kunnen nemen. Ze zijn vooral dol op badderen in turfmolmstrooisel, maar als ze willen scharrelen zijn ook andere types ondergrond goed genoeg. Dat blijkt uit experimenten van de Animal Sciences Group

‘We zijn in ons onderzoek op zoek naar de wensen die de kip heeft. Daarom hebben we de proef zo opgezet dat ze echt moeten werken om toegang te krijgen tot een bepaald soort strooisel. De achterliggende gedachte is dat als ze er moeite voor willen doen, het gedrag of strooiseltype dan blijkbaar ook echt belangrijk is voor de dieren’, zegt dr. Ingrid de Jong, onderzoeker dierwelzijn bij de Animal Sciences Group in Lelystad. Samen met twee collega-onderzoekers publiceert ze binnenkort de resultaten van hun onderzoek in het tijdschrift Applied Animal Behaviour Science.
Onder wetenschappers staat de gebruikte onderzoeksmethode ook wel bekend als de consumer demand approach. Die maakt het mogelijk de voorkeuren van een dier te meten. In een experimentele opstelling werden twaalf bruine leghennen om de beurt in een verblijf gebracht waar ze via doorzichtige poortjes toegang hadden tot vier ruimten. Deze waren steeds voorzien van een verschillende ondergrond: een roostervloer of een solide vloer met zand, houtkrullen of turfmolm.
‘We laten de kippen eerst wennen aan de opstelling en ze leren vrij snel dat ze met hun schouders de poortjes moeten openduwen om toegang te krijgen tot de verschillende ruimtes. Door aan de poortjes verschillende gewichten te hangen kun je de inspanning die ze daarvoor moeten leveren variëren. De motivatie om een poortje te openen kun je dan dus meten in Newtons’, aldus De Jong.
De kippen deden opmerkelijk veel moeite om een stofbad te nemen in turfmolmstrooisel. ‘Blijkbaar zit er iets in dit materiaal dat het voor de kippen erg aantrekkelijk maakt. Nu is turfmolm in de praktijk juist lastig als strooisel te gebruiken. Gezien de sterke voorkeur moeten we misschien op zoek naar materiaal met vergelijkbare eigenschappen dat wel goed toepasbaar is.’
Opmerkelijk is verder dat de hennen geen sterke voorkeur hebben voor een bepaalde ondergrond als het puur gaat om het verblijf zelf. De Jong: ‘Ze zitten blijkbaar net zo graag op een draadvloer als op strooisel. Ook voor het scharrelen hebben we geen significante verschillen gevonden, maar misschien heeft dat te maken met de ervaringen van de hennen tijdens de opfok. En formeel zegt dit onderzoek alleen is over de voorkeuren van dit type bruine legkip, misschien heeft een witte kip wel een andere voorkeur.’
In vervolgonderzoek is daarom gekeken naar de voorkeuren van kippen die zijn opgegroeid op houtkrullen, maar de resultaten moeten nog worden uitgewerkt. Het onderzoek is financieel ondersteund door de Europese Unie (LayWel project) en het onderzoeksprogramma Dierenwelzijn van het ministerie van LNV. / GvM