Nieuws - 4 oktober 2001

Legbatterijen dupe van strenge regels

Legbatterijen dupe van strenge regels

De concurrentiepositie van de Nederlandse legbatterijen wordt steeds slechter ten opzichte van het buitenland. Dat berekende het LEI in opdracht van het Productschap Pluimvee en Eieren.

In 1999 had de Nederlandse eiersector een kostprijs die tien cent per kilo eieren hoger was dan de kostprijs in Duitsland. Voor Frankrijk en Spanje was dit verschil nog groter. Voor 2004 verwacht het LEI nog een extra kostprijsverhogend effect van 4 cent in vergelijking met Duitsland en 9 respectievelijk 10 cent ten opzichte van Frankrijk en Spanje.

Het LEI wijdt de verschillen aan de mestwetgeving, die mestafzet door legbatterijhouders relatief duur maakt. In de toekomst zullen maatregelen op het gebied van dierwelzijn en milieu de kostprijs opdrijven, denkt het LEI.

In het jaar 2000 produceerde Nederland tien miljard eieren, waarvan ruim driekwart uit gangbare legbatterijen. De productie steeg de laatste jaren licht, vooral door schaalvergroting. De export van eieren was in 2000 goed voor 223 miljoen gulden.

Annette Klomp van het Productschap Pluimvee en Eieren denkt dat de slechtere concurrentiepositie een serieuze bedreiging is voor de eiersector. "In 2012 wordt de legbatterij in heel Europa afgeschaft. Het lijkt erop dat Nederland dat al eerder wil doen." De Tweede Kamer praat hier dit najaar over. Wordt de legbatterij inderdaad eerder afgeschaft, dan zullen bedrijven meer oppervlakte nodig hebben voor de grotere kooien. In Nederland is dat lastig, denkt Klomp. Bovendien zullen veel bedrijven moeten stoppen omdat ze het financieel niet trekken. Het ministerie van LNV voorziet dan overigens in opkoopregelingen.

Klomp is bang dat het probleem zich alleen maar verschuift. Met strengere regels in Nederland zal de grootste klant, Duitsland, gaan importeren uit bijvoorbeeld Polen, wat het minder nauw neemt met dierwelzijn en milieu. Het productschap wil daarom dat binnen de Europese Unie dezelfde regels gelden. | J.T.