Nieuws - 1 januari 1970

Leeuwenborch zoekt contact met natuurwetenschappen

Leeuwenborch zoekt contact met natuurwetenschappen

Leeuwenborch zoekt contact met natuurwetenschappen

De twee sociaal-economische opleidingen in Wageningen krijgen vanaf 2000 een vijfde cursusjaar. Met het extra jaar hopen Internationale ontwikkelingsstudies en Bedrijfs- en consumentenwetenschappen in hun programma's meer ruimte te vinden voor techniek en natuurwetenschap. Een van de opties van het onderwijsinstituut is een verplicht technisch afstudeervak - minor - voor gamma-studenten


Toen de toenadering tussen gamma- en beta-opleidingen nog theorie was in beleidsnota's, kon onderwijsdirecteur prof. dr Ad Nooij van Maatschappijwetenschappen rekenen op steun voor zulke plannen. Nu de integratie echter praktisch vorm moet krijgen in de nieuwe onderwijsprogramma's, groeit de weerstand. De gammawetenschappers zijn volgens Nooij bang dat zij door een te grote aandacht voor natuurwetenschappen in het gedrang komen. Verder zitten veel technische leerstoelgroepen niet te wachten op de gamma-studenten. Wij stuiten op een algemene weerstand bij de betavakken. De betagroepen zeggen: jullie missen de voorkennis. Ik geloof niet dat dat voortkomt uit onwil. Wij zijn als gammawetenschappers in een technische omgeving gewend ons aan te passen aan de betawetenschappen. Andersom is dat nog niet zo gewoon.

Nooij denkt sceptische leerstoelgroepen met voorbeeldprojecten te kunnen overtuigen van het nut van onderwijssamenwerking. Het onderwijsinstituut benadert nu leerstoelen met de vraag of, en op welke manier, ze willen bijdragen aan de gamma-opleidingen. Wij zijn op zoek naar zinvolle combinaties. De integratie moet geen dogma worden. De technische groepen zullen volgens Nooij zeker een plaats krijgen in het thema-gerichte onderwijs in de eerste jaren van de opleidingen. Of het ooit komt tot een verplicht technisch afstudeervak voor gamma-studenten is de vraag. K.V

Vijfde jaar gamma-opleidingen goed plan?

Ook de Wageningse opleidingen Bedrijfs- en consumentenwetenschappen en Internationale ontwikkelingsstudies krijgen een vijfde studiejaar. De richtingen willen een link leggen met de technische wetenschappen. Goed plan?


Anja Hagendoorn, zesdejaars student Milieu-economie

Ik heb zelf eigenlijk al een vijfjarig programma gedaan, als ik alle extra vakken die ik gedaan heb meetel. Ik denk dat een universitaire opleiding wel vijf jaar mag duren. Het gaat niet alleen om droge feitjes leren, je doet ook veel sociale vaardigheden op als het goed is.

Ik vind het wel een goed idee om de opleiding een natuurwetenschappelijk tintje te geven, dat er meer ruimte komt voor betavakken. Maar een heel afstudeervak verplicht in de betahoek, nou nee, daar ben ik niet voor. Meer natuurwetenschap in de andere vakken lijkt me beter. Ik heb zelf twee uiteenlopende afstudeervakken bij milieu-economie gedaan. In het ene heb ik een economisch model gemaakt hoe de Canadese Indianen het beste kunnen vissen, in het andere heb ik de waardering voor de ecologische hoofdstructuur via een enqu352te in kaart gebracht. Studenten die zich breder willen oriƫnteren, moeten daar de kans toe krijgen.

Bastiaan van Gelder, eerstejaars student Rurale ontwikkelingsstudies

Een extra jaar? Dat lijkt me wel een goed plan, maar het ligt er wel aan wat ze ermee gaan doen. Ik doe nu de propedeuse en daar is tot nu toe geen reet aan - allemaal algemene vakjes sociologie, antropologie, economie, ontwikkelingsgeschiedenis en zo. Ik vind antropologie best leuk, maar ze zouden het beter kunnen geven aan de hand van een concreet voorbeeld, meer case studies en probleemgericht onderwijs.

Een technisch afstudeervak? Ik heb de studie juist gekozen omdat beta niet leuk is. Het lijkt me onzin om aan een technisch afstudeervak te werken zonder dat je iets af weet van het onderwerp. Ze kunnen beter stimuleren dat je op een andere universiteit een afstudeervak doet. Dat lijkt mij leuker dan een verplicht technisch afstudeervak.

Drs Nol van der Meulen, studiecoƶrdinator bedrijfswetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

Bang voor concurrentie? Nee hoor, Daar zullen de universiteiten van Groningen en Rotterdam zich meer zorgen over maken. Die zien economie als hun gebied. Bovendien, ik hoorde net van onze hoogleraar Bedrijfseconomie dat hij waarschijnlijk onderwijs gaat verzorgen voor Wageningen, dus misschien profiteren wij wel mee. Wij zijn zelf ook een vijfjarig programma voor duaal leren aan het opzetten. Studenten kunnen vanaf volgend jaar een traject kiezen, waarin ze in de laatste twee jaar werken naast hun studie. Het is wel eens tijd dat de universiteiten de facultaire hokjes een beetje doorbreken en verbindingen leggen tussen verschillende wetenschapsgebieden. Als je als bedrijfswetenschapper bij Unilever aan de slag wilt, moet je toch ook een beetje verstand hebben van de technische kant van zo'n bedrijf. Een goede keuze dus om meer natuurwetenschappen in de opleiding te stoppen.

Dr ir Hans Stolk, opleidingsdirecteur Technische bedrijfskunde, Universiteit Twente

Wij proberen samen met onze zusteropleiding in Eindhoven een vijfde jaar te krijgen voor onze opleidingen. In vier jaar komen we niet uit. Wij willen onze studenten op twee vlakken goed opleiden, op technologisch gebied en in de bedrijfskunde. Dat is moeilijk in vier jaar. Concurrentie? Ik denk liever niet in die termen. Met Eindhoven werken we juist nauw samen. Bovendien denk ik dat Wageningen een andere doelgroep trekt, omdat de wetenschapsgebieden waar Twente en Wageningen zich mee bezig houden ver uit elkaar liggen. K.V