Nieuws - 1 januari 1970

Leeuwenborch vreest inbraakgolf

Leeuwenborch vreest inbraakgolf

Leeuwenborch vreest inbraakgolf


,,In de tweede week van september was het weer raak’’, zegt Sjaak
Alderliesten van het bureau Maatschappijwetenschappen. In die week hebben
onbekenden, op één avond in drie kamers van de Leeuwenborch ingebroken of
pogingen daartoe ondernomen.
,,Er zijn bij medewerkers wat kastjes opengebroken en kleinigheden
weggenomen’’, aldus Alderliesten. Hoewel de totale schade meevalt is het
volgens het bureau een teken aan de wand. ,, We gaan er iets aan doen om te
voorkomen dat de zaak escaleert’’, zegt Alderliesten. Het bureau zal de
medewerkers er in ieder geval per e-mail erop attenderen dat er inbrekers
in het gebouw actief zijn, en bezint zich op verdere maatregelen.
,,Verleden jaar hadden we het probleem van de pc’s en de beamers waar
crimineeltjes het op hadden voorzien.’’ Een bedrijf heeft toen de beamers
en pc’s voorzien van omhulsels waardoor ze niet meer konden worden
weggenomen. Onverlaten hebben daarna nog één poging ondernomen om een
beamer mee te nemen. ,,Maar dat is mislukt’’, zegt Alderliesten tevreden. |
W.K.