Nieuws - 29 november 2007

Leeuwarden vreest verlies Diermanagement

Wageningen gaat het succesnummer Diermanagement opslokken, vrezen docenten en andere medewerkers van Van Hall Larenstein Leeuwarden. In het adviesrapport dat de fusie tussen de hogescholen moet afronden wordt gepleit voor invoering van brede bachelors. Wageningen zal dan de krenten uit de Leeuwardse pap vissen en studenten zullen massaal kiezen voor het gunstiger gelegen Wageningen, verwachten de noorderlingen.
Dinsdag 27 november besprak het college van bestuur met de medewerkers in Leeuwarden het sluitstuk dat de fusie tussen de drie hogescholen moet beklinken. Het rapport van adviesbureau Hobeon rept over brede bachelors die de vijf overlappende opleidingen Dier- en veehouderij, Plattelandsvernieuwing, Tuin- en akkerbouw, Bedrijfskunde en agribusiness en Voedingsmiddelentechnologie een nieuwe bedding moeten geven. Door de opleidingen te koppelen aan locatiegebonden studierichtingen ontstaan unieke varianten die de eigenheid van de afzonderlijke hogescholen versterken, is het idee. Voor Leeuwarden zou dat duurzame ontwikkeling zijn, Velp gaat de kant van gebiedsinrichting op en Wageningen krijgt een internationaal karakter.
Het college van bestuur kiest voor deze couleur locale-oplossing, maakte voorzitter Erica Schaper duidelijk. Als voorbeeld schetste ze de contouren van een brede bachelor Animal, Leisure and Business in Wageningen, waarin vrije tijd en internationalisering centraal staan. Een dergelijke opleiding is het begin van het einde voor Diermanagement, protesteerde haar gehoor in Leeuwarden. Diermanagement heeft met het Wildlife-onderdeel en zijn buitenlandse studenten al een internationaal karakter. Als de dieropleidingen dicht bij elkaar komen te liggen, zal Leeuwarden puur op geografische basis driekwart van de Diermanagementstudenten verliezen aan Wageningen, verwoordde docent Tine Griede de vrees.
Zij eiste met instemming van de zaal garanties dat Diermanagement in de huidige vorm voor Leeuwarden behouden blijft en dat Wageningen niet aan onderdelen gaat knagen. Schaper bezwoer dat het niet de bedoeling is om de ziel uit Leeuwarden weg te halen, maar zei dat het college van bestuur ook niet om de concurrentiepositie van de hogeschool in Wageningen heen kan. De groene hogescholen van Den Bosch en Dronten liggen immers vlakbij.