Nieuws - 21 november 2015

Leerprestaties: jongens vs. meisjes

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen moeten meer oog krijgen voor jongens, vindt een groep onderzoekers. Want die stranden vaker in het onderwijs dan meisjes.

Foto: Jirka Matousek

Eigenlijk is het al jaren bekend, maar er wordt in het onderwijs verbazingwekkend weinig aandacht aan geschonken: jongens presteren slechter dan meisjes. Op de basisschool is er nauwelijks een verschil, maar daarna wel. Meisjes gaan vaker dan jongens naar het hoger onderwijs. Ze studeren bovendien sneller en behalen vaker hun diploma.

"De jongens tegen de meisjes" heet het rapport dat een groep onderzoekers heeft geschreven op verzoek van het ministerie van Onderwijs. Ze brengen in kaart wat er bekend is over de verschillen en doen aanbevelingen.

Docenten zouden beter geschoold moeten worden in de verschillen tussen jongens en meisjes, menen de onderzoekers. Ook moet het onderwijs meer rekening houden 'met het feit dat de gemiddelde laat-adolescent zich nog niet volledig heeft ontplooid op het moment dat hij of zij wél juridisch meerderjarig wordt.'

Maar je kunt het docenten nauwelijks kwalijk nemen dat ze er weinig van weten, want er blijkt ook niet veel kennis voor handen. De onderzoekers deden bijvoorbeeld een poging best practices te vinden: voorbeelden van opleidingen die met succes de prestaties van jongens verbeterden. Dat viel niet mee. Soms hebben instellingen wel iets geprobeerd met jongensklasjes of iets dergelijks, maar het is helemaal niet duidelijk of dat hielp, aldus de onderzoekers.

Dus doen ze een eenvoudige aanbeveling: als de overheid of een onderwijsinstelling het beleid wijzigt, moet er altijd worden gemonitord en geëvalueerd wat het betekent voor het studiesucces van jongens en meisjes. Net zoals je ook naar etniciteit en sociale klasse zou moeten kijken.

Onderwijsminister Bussemaker schrijft in een begeleidende brief naar de Tweede Kamer: 'De aanbeveling van de onderzoekers om meer oog te hebben voor diversiteit en voor de individuele leerontwikkeling van studenten, deel ik. Ik vertrouw erop dat deze waardevolle bevindingen van de onderzoekers hun weg vinden naar de onderwijspraktijk.'