Nieuws - 29 november 2012

Leenstelsel

Afschaffing basisbeurs uitgesteld

Het duurt nog minstens zeven maanden voordat duidelijk wordt op welke manier het kabinet de basisbeurs afschaft en de aanvullende beurs inperkt. Dat blijkt uit antwoorden van minister Jet Bussemaker op vragen uit de Tweede Kamer. Pas "in de tweede helft van 2013" stuurt het kabinet de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer, terwijl het nieuwe systeem al in september 2014 van start zou moeten gaan.
Mocht de Tweede Kamer ermee instemmen, dan is het de vraag of het leenstelsel door de Eerste Kamer komt. Het kabinet heeft zelf geen meerderheid in de senaat en vrijwel de hele oppositie is tegen. De kans bestaat daarom dat de invoering van het leenstelsel vertraging oploopt. Zie ook pagina 12: oud-studenten over hun studieschuld.