Nieuws - 30 augustus 2007

Lectoraat dierenwelzijn verlengd

Het lectoraat Welzijn van Dieren aan Van Hall Larenstein is voor vier jaar verlengd, onder meer door financiƫle steun van het ministerie van LNV.
Minister Gerda Verburg geeft hiermee invulling aan de motie van Dion Graus (PVV) waarin ze wordt opgeroepen dierenwelzijn een prominentere plaats te geven in het agrarisch onderwijs. De motie werd eind vorig jaar aangenomen bij de behandeling van de landbouwbegroting.
Het lectoraat is de afgelopen vier jaar ingevuld door dr. Hans Hopster. Doel van het lectoraat is onder meer versterking van de relatie tussen de maatschappij en het onderwijs. Het zou per september aflopen.
Hopster zegt blij te zijn met het signaal van de minister door voor vier jaar anderhalve voltijdsbaan te financieren. Van Hall Larenstein had al besloten tot voortzetting van het lectoraat. Met de ministeriƫle steun kunnen de activiteiten van het lectoraat worden uitgebreid.
Hopster wil de komende jaren verschillende maatschappelijke groeperingen gaan betrekken bij de invulling van het lectoraat, om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de praktijk.