Nieuws - 14 januari 2013

Lector doet gek in groene leefomgeving

Als eerste lector bij Van Hall Larenstein werd Wim Timmermans onlangs beoordeeld. De externe commissie is lovend over zijn verfrissende aanpak, maar die moet meer in het reguliere onderwijs worden ingebed.

timmermans.jpg
Lector Wim Timmermans mag graag nieuwe verbindingen leggen tussen studenten en opdrachtgevers tijdens zijn onderzoeksprojecten bij Van Hall Larenstein. Zo koppelde hij Velpse ontwerpstudenten aan vastgoedstudenten van de Hanze Hogeschool om de meerwaarde van groen in een nieuwe woonwijk in Amersfoort te verkennen. ‘Op de eerste dag zaten de ontwerpstudenten hun dromen te tekenen, terwijl de vastgoedstudenten aan het calculeren waren achter hun computer', zegt Timmermans. ‘'s Avonds in het hotel kwam er bier op tafel en ontstonden informele gesprekken. Zo zijn de samenwerking en nieuwe ideeen bij de studenten ontstaan.'
Timmermans is lector ‘Groene leefomgeving van steden' in Velp. De externe commissie die hem in december beoordeelde, waardeert die aanpak zeer. ‘Het lectoraat werkt aan complexe vragen over gebiedsontwikkeling, waar vaak veel tegengestelde opvattingen over zijn in de directe omgeving', zegt beoordelaar Fred de Bruijn. ‘Door meerdere invalshoeken en vakgebieden te combineren in actie-onderzoek, ontstaan verfrissende oplossingen.'
Gemeenten kunnen hun inrichtingsvraag ook neerleggen bij ingenieursbureaus, maar mensen met twintig jaar ervaring zijn vaak verkokerd in hun aanpak en oplossingen, zegt Timmermans. ‘Studenten kunnen makkelijker prikkelende oplossingen bedenken en punten aankaarten bij de wethouder die de professionele bureaus niet durven zeggen. Je moet af en toe gek doen.' Zo doorbraken studenten van Timmermans in een ander project de patstelling tussen een bosbeheerder, natuurorganisatie en omwonenden van een bos door deze samen in een hoogwerker te zetten. ‘Zo konden ze het gebied overzien en gingen ze de loopgraven uit. Die techniek wordt nu ook elders toegepast om zaken te doorbreken.'
Timmermans is zeer productief, vindt de beoordelingscommissie. Hij krijgt als lector een ton per jaar voor zijn lectoraat, dat bestaat uit zo'n twintig docenten, maar heeft inmiddels voor 1 miljoen euro aan externe projecten binnengehaald bij de groene kenniscooperatie en de EU. Van menig project is een boekje verschenen die nu gebruikt wordt in het onderwijs. Toch kan de inbedding van het lectoraat in het hbo-onderwijs sterker, vindt de beoordelingscommissie.
‘Je kunt een stap verder komen door de aanpak van Timmermans steviger te verankeren in het onderwijs', meent De Bruijn. Nu biedt het lectoraat van Timmermans veel materiaal aan voor de bacheloropleidingen Tuin en Landschapsinrichting (T&L) en Bos en Natuurbeheer (BNB), waarbij de studenten zelf bepalen of ze die volgen. De Bruijn vindt dat de projecten van Timmermans stelselmatig in het curriculum van de drie Velpse opleidingen moeten komen en dat meer docenten aan de multidisciplinaire projecten moeten deelnemen.