Nieuws - 29 mei 2008

Lector brengt hogeschool dichterbij Imares

Imareswetenschapper dr. Martin Baptist wil als buitengewoon lector Kust en zeestudenten meer juridische kennis bijbrengen, omdat hij voorziet dat ecologie en economie elkaar nog vaker gaan tegenkomen. Ook wil hij studenten inzetten bij onderzoeksprogramma’s van Wageningen Imares. Dat maakte hij duidelijk bij zijn openingsrede, maandag 26 mei in Leeuwarden.

nieuws_2235.jpg
Met de nieuwe, deels door Imares gefinancierde lector, krijgt Van Hall Larenstein Leeuwarden direct toegang tot het kennisnetwerk en de onderzoeksprojecten van het marien ecologisch onderzoeksinstituut. Een speerpunt is het programma voor klimaatbestendige kustverdediging. Baptist heeft met collega-onderzoekers en het Delftse waterinstituut Deltares een plan bij Rijkswaterstaat ingediend om de Afsluitdijk aan beide zijden te verbreden met kwelders die tot een kilometer in zee uitstrekken. Deze zachte vorm van kustverdediging waar de golven over kunnen uitlopen, zou de dijk zelf ontzien en meer biodiversiteit in de westelijke Waddenzee opleveren. Aan de zuidelijke Friese kant is een even groot gebied gepland met poelen, bies en rietlanden voor recreanten en vogels.
Baptist verwacht dat Rijkswaterstaat nog dit jaar besluit over het kwelderplan. ‘De VHL-studenten kunnen assisteren bij de inrichting van de kwelders en aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de vorming van oesterbanken aan palen van schelpbeton die als golfbrekers kunnen fungeren.’ Daarvoor heeft de lector een openlucht proeflab op het oog: de Mokbaai bij Texel. ‘Een miniversie van de Waddenzee en op vluchtafstand van de Imaresvestiging aan ’t Horntje, mocht het gaan onweren’, aldus de lector.
Baptist wil zijn studenten ook meer juridische kennis bijbrengen, omdat belangenbotsingen nu al bijna steevast leiden tot een gang naar de Raad van State. Verder zou natuurwetgeving gericht op instandhouding volgens Baptist plaats moeten maken voor een flexibel model met een economische gebruiksgrens, met een norm ruim voor het ecologisch point of no return, zodat eventuele misrekeningen niet direct fatale gevolgen hebben. ‘Natuur is dynamisch, er kunnen veranderingen optreden die menselijke ingrepen als visserij of gaswinning mogelijk maken. Aan de andere kant moet je ook kunnen zeggen: stop, de maat is vol’, aldus de kersverse lector.