Nieuws - 21 juni 2007

Lastig

Minister Plasterk heeft de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen officieel gevraagd om de salarisverhogingen van de bestuursleden te heroverwegen. De Groningers mogen dan onderaan de lijst van dikverdienende universiteitsbestuurders bungelen, een verhoging van dertig procent vindt de minister nog steeds ‘buitenproportioneel’. Salarisverhogingen in Wageningen voltrokken zich volgens zijn woordvoerder ‘vóórdat Plasterk minister werd en die liggen politiek gezien lastiger’.