Nieuws - 14 november 2002

Larenstein waarschijnlijk jaar later naar Wageningen

Larenstein waarschijnlijk jaar later naar Wageningen

De Deventer vestiging van hogeschool Larenstein komt waarschijnlijk later dan gepland naar Wageningen. De hogeschool wilde in september 2005 verhuizen, maar dan is het nieuwe onderwijsgebouw van Wageningen Universiteit, waarin de hogeschool gevestigd zal worden, waarschijnlijk nog niet klaar.

De universiteit ging ervan uit dat het onderwijsgebouw in het voorjaar van 2005 opgeleverd zou worden. 'Bouwpastoor' dr Piet de Visser, die de bouw van het onderwijsgebouw begeleidt, verwacht echter dat dat niet zal lukken. "Je moet toch een re?le tijd inplannen voor besluitvorming en vergunningen, enzovoort. Ik vermoed dat het eerder eind 2005, begin 2006 zal worden." Volgens vice-voorzitter van de raad van bestuur, ir Kees van Ast, is de vertraging met de hogeschool besproken. Die beraadt zich nu over een datum waarop de Deventenaren zullen verhuizen.

Larenstein heeft besloten, naast de vestiging Deventer, ook de opleidingen laboratoriumtechniek en voedingingsmiddelentechnologie naar Wageningen te verhuizen. Die opleidingen zijn nu in Velp gehuisvest. Laboratoriumtechnologie en Voedingsmiddelentechnologie werden tot 1988 verzorgd door het Stova in Wageningen.

Ook die opleidingen zullen een plaats moeten krijgen in het nieuwe onderwijsgebouw. In het pand moet Larenstein een eigen afdeling krijgen. De Visser: "Larenstein wil een eigen herkenbare plek. Dat wordt geen eigen gebouw, omdat ze ook willen profiteren van de voorzieningen van het onderwijsgebouw. We zullen dus een duidelijke plek maken binnen de muren van het onderwijsgebouw."

Het onderwijsgebouw zal volgens De Visser ongeveer 65 meter lang bij 65 breed worden en ongeveer 8 verdiepingen tellen. Het zal verrijzen op terrein de Born, vlakbij de gebouwen van Alterra en Plant Research International. Volgens De Visser zal het pand flexibel in te richten zijn. "Je weet nu immers nog niet hoeveel studenten er over twee jaar zijn. We moeten dus geen pand hebben met allerlei dragende muren waaraan je na de bouw niks meer kunt veranderen." In plaats van ??n grote collegezaal voor 350 studenten wil De Visser aan twee zalen voor 175 studenten, die samen te voegen zijn.

De universiteit zal binnenkort een programma van eisen vaststellen. Met die eisen in de hand kan de architect een ontwerp maken. De bouwtijd van het pand zal waarschijnlijk anderhalf jaar bedragen. | K.V.