Nieuws - 1 januari 1970

Larenstein presenteert alternatief voor Nota Ruimte

Het zag er wat curieus uit. Hogeschool Larenstein publiceerde een nieuwsbericht op de website met de kop 'Nota Ruimte - Ramp voor landschap'. Het leek er even op dat Larenstein een politiek statement maakte. Volgens drs Lubbert Hakvoort, vakgroepcoƶrdinator Landschapskunde en ruimtelijke planvorming van de hogeschool, is het nieuwsbericht bedoeld om mensen te prikkelen om op 25 juni naar Velp te komen. Dan presenteert Larenstein een alternatief voor de Nota Ruimte, in het slotdebat van de manifestatie 'Slag om de ruimte'. | M.W.
Meer informatie: www.slagomderuimte