Nieuws - 8 februari 2001

Larenstein en van Hall gaan nauwer samenwerken

Larenstein en van Hall gaan nauwer samenwerken

De hogescholen Larenstein (Velp) en het Van Hall Instituut (Leeuwarden) gaan nauwer samenwerken. De hogescholen, die al samenwerken in een holding, gaan het gezamenlijke holdingbestuur versterken. Het versterkte bestuur gaat zich meer bemoeien met het onderwijsaanbod van de twee hogescholen.

Drs. Leendert van den Bosch treedt terug als collegevoorzitter van Larenstein, maar blijft voorzitter van het holdingbestuur. Hij wordt in Velp opgevolgd door de huidige bestuursvoorzitter van het Van Hall Instituut, ir. Jan Driesse. Het holdingbestuur, dat tot nu toe uit drie personen bestond, wordt uitgebreid met twee directeuren.

Wageningen Universiteit voert al enige maanden gesprekken over een nauwe samenwerking met de twee hogescholen. Samen met het Van Hall Instituut werkt de universiteit aan propedeuse-opleidingen in Leeuwarden. | K.V.