Nieuws - 28 maart 2002

Larenstein Deventer heeft veel gemeen met Wageningen

Larenstein Deventer heeft veel gemeen met Wageningen

Toen hogeschool Larenstein zo'n vijftien jaar geleden werd gevormd uit vier afzonderlijke hogescholen, werden ze samen gehuisvest in Velp. Allemaal? Nee, de van oorsprong koloniale landbouwschool in Deventer mocht, na tussenkomst van de Tweede Kamer, in Deventer blijven. Sindsdien staat het statige oude pand aan de Brinkgreverweg te boek als 'bilocatie' van Larenstein.

De inwoners richten zich op landbouw en internationale opleidingen en kunnen bogen op een lange traditie ? onlangs bestond de school negentig jaar. Ze houden de tradities in ere. Begin vorig jaar besloot de toenmalige manager een opgezette krokodil, die zijn dagen sleet aan de muur bij de ingang, te laten verwijderen. Een stevige bries van protest stak op ? het cultuurgoed van Larenstein, ooit aangeboden door een avontuurlijke tropenganger, werd te grabbel gegooid. De krokodil leek verbannen naar een opslagruimte, maar hangt inmiddels in de personeelskamer. De manager is vertrokken.

Dergelijke tradities konden echter niet voorkomen dat 'het schooltje' steeds kleiner werd. De belangstelling voor de landbouw- en tropenopleidingen daalt al decennia; er studeren dit jaar nog 765 studenten. De prognoses wijzen, net als in Wageningen, eerder naar beneden dan omhoog. Tijd om, net als Wageningen, de bakens te verzetten met meer buitenlandse studenten. De laatste twee jaar van de hbo-opleidingen Dier- en Veehouderij, Plattelandsvernieuwing, Bedrijfskunde en Agribusiness en Tuin- en Akkerbouw worden vanaf komend studiejaar ook in het Engels aangeboden, net als de belangrijke afstudeerrichting Paardenhouderij.

Dit jaar volgen zo'n 150 internationale studenten een opleiding of cursus, komend jaar komen daar tenminste zeventig Chinese studenten bij, waarvoor Larenstein, net als Wageningen, een tweejarige Bachelor-opleiding verzorgt. Deventer houdt de komende jaren rekening met een verdubbeling van het aantal internationale studenten. Ze worden er goed verzorgd. Ze wonen samen in de Shita-flat en de Friends of Foreign Students (FFS) zorgt ervoor dat ze bij aankomst een mentor krijgen om hen wegwijs te maken in Deventer en omstreken.

De honderd personeelsleden hebben jaren van krimp achter de rug. En hoewel Deventer de beschikking kreeg over nieuwe ICT-faciliteiten om bijvoorbeeld college op afstand te geven, bladderde de verf van het oude gebouw. Het bureau Twijnstra & Gudde becijferde begin vorig jaar dat een opknapbeurt om het gebouw weer onderwijskundig en arbo-technisch bij de tijd te brengen, zo'n tien ? vijftien miljoen gulden zou kosten. Dat geld was er niet. Daarop begon het bestuur van Larenstein zich (weer) af te vragen waar de school het beste kon worden gehuisvest: in Deventer, Velp of Wageningen.

Gezien de overeenkomsten met Wageningen ligt samenwerking voor de hand, maar wordt 'het schooltje' niet weggedrukt of doodgeknuffeld door de grote broer? "Wageningen interesseert zich niet voor ons, alleen voor onze studenten", denkt een personeelslid. Een ander weet nog goed dat de gezamenlijke Master-opleiding Urban Forestry is mislukt door 'arrogant optreden van de universiteit'. Ze hebben eerder mooie plannen op papier gezien over winst en synergie, maar de praktijk was: met plakband en elastiek een vakgebied en opleiding in de benen houden. Ze zien uit naar concrete voordelen.

Albert Sikkema