Nieuws - 24 april 2008

Langs de corporale meetlat (3)

Graag wil ik reageren op het artikel ‘Langs de corporale meetlat’ in Resource 10. Ik constateer, met de vice-voorzitter van SSR-W, dat er verenigingen over het hoofd zijn gezien. Wellicht komt dit door onvoldoende research of was de schrijver bevooroordeeld. Maar als praeses van de VGSW verbaasde het mij - en met mij veel verenigingsleden - dat er nergens melding werd gemaakt van de andere studentikoze studentenverenigingen in Wageningen.
Hoewel de christelijke verenigingen kleiner zijn dan de reguliere, valt het me erg tegen dat ze in het artikel niet eens worden genoemd. In Wageningen worden immers de kleine studies ook zeker meegeteld? Daarbij sluit onze christelijke identiteit en het woord ‘gereformeerd’ in onze naam zeker geen studentikoziteit uit.
Dat de Vereniging voor Gerformeerde Studenten te Wageningen al sinds 1964 een van de verenigingen is met vele mores en tradities, is dan ook geen promopraatje maar de realiteit. Evenals het feit dat wij een intensief novitiaat kennen dat tien dagen duurt, wij trots zijn op onze vereniging, uit volle borst brallen, lange vergaderingen houden en goede discussies voeren tot in de vroege uurtjes. Voor ons betekent studentikoziteit ook de landelijke banden met zusterverenigingen ophalen tijdens het novitiaat door ontvoeringen en ontvreemding van verenigingsattributen.
Hoewel wij zeker niet pretenderen de meest corporale Wageningse studentenvereniging te zijn, schrijf ik u deze brief om te benadrukken dat er in uw artikel voorbij is gegaan aan een vereniging die noemenswaardig is als het gaat om studentencultuur in Wageningen. Ondanks dit feit vind ik het heel positief dat er aandacht is geschonken aan studentenverenigingen, die van groot belang zijn voor Wageningen.
Ik hoop dat u in het vervolg ook deze verenigingen serieus neemt en zo de veelzijdigheid van de Wageningse studentenverenigingen zult benadrukken.

Renske Kruizinga, praeses van VGSW