Nieuws - 1 november 2012

Langer zonder baan

Alarmerend is het nog niet, maar de trend is helder: Wageningse afgestudeerden vinden moeilijker een baan. Dat blijkt uit de Loopbaanmonitor 2011.

4-lijngrafiekbasis.jpg
Tot 2008 kon ongeveer 80 procent van de afgestudeerden direct aan de slag bij een werkgever (groene lijn in de grafiek). Twee jaar later is dat percentage gedaald tot 60 procent. Van de groep die niet direct een baan vindt (geel), is ongeveer de helft (rood) meer dan vier maanden werkloos.
Bij promovendi is dezelfde ontwikkeling zichtbaar, zij het dat die een jaar later begon (2009) en dat hun baankansen hoger liggen: 75 procent vindt na het promotiejaar direct een baan.
In de salarissen is er sinds 2006 weinig veranderd. De gemiddelde Wageningse afstudeerder begint met een bescheiden 2100 euro per maand (bruto, voltijds), maar groeit redelijk vlot door, tot zo'n 6000 euro bij dertig ervaringsjaren.