Nieuws - 7 september 2016

Langer dienstverband door flexwet

tekst:
Albert Sikkema

De universiteit overweegt om nieuw wetenschappelijk personeel eenmalig een tijdelijk dienstverband aan te bieden van zeven in plaats van zes jaar. Vorig jaar was dat al verlengd van drie naar zes jaar, als uitvloeisel van de Wet werk en zekerheid (‘flexwet’).

Het gaat alleen om dienstverbanden van nieuwe personeelsleden die bijvoorbeeld op een andere universiteit zijn gepromoveerd en instromen in de Wageningse tenure track. Tot vorig jaar kregen deze wetenschappelijke talenten een eerste dienstverband van drie jaar, dat daarna kon worden verlengd met een tweede periode van drie jaar. Maar sinds juli vorig jaar, toen de flexwet van kracht werd, kan de universiteit deze groep tijdelijke medewerkers niet langer een tweede tijdelijk dienstverband aanbieden voor drie jaar. Dat is in strijd met de wet.

Daarom wijzigde de universiteit het tijdelijk dienstverband van drie jaar vorig jaar al naar een eenmalig tijdelijk dienstverband van zes jaar. Als deze medewerkers na drie en zes jaar getoetst worden en aan de criteria van tenure track voldoen, krijgen ze een vaste aanstelling.

Zwanger
Nu adviseert een werkgroep van de universiteit om het eenmalige tijdelijke dienstverband te verlengen naar zeven jaar. Door die verlenging ontstaat er ruimte om personeel dat ziek, zwanger of vader wordt, op een later moment te beoordelen. Elk jaar zal naar verwachting een tiental nieuwe personeelsleden van deze regeling profiteren.

De uitbreiding geldt niet voor personeel dat al als promovendus of postdoc een dienstverband bij deze universiteit heeft en aansluitend instroomt in tenure track. Die groep krijgt een tijdelijk dienstverband dat, inclusief het voorgaande dienstverband, maximaal vier jaar duurt.