Wetenschap - 25 april 2002

Landverdeling in Iran naar Wagenings model

Landverdeling in Iran naar Wagenings model

Iran is op de privatiseringstoer. De overheid wil het communale land gaan privatiseren. Het gaat om grasland dat extensief beweid wordt met schapen en geiten. Dr Mehdi Farahpour werkt voor de overheid van Iran en promoveerde onlangs in Wageningen op een onderzoek naar de beste manier om het land onder boeren te verdelen.

De weidegrond wordt op dit moment te intensief begraasd, waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Farahpour, en met hem de Iraanse overheid, denkt dat de oorzaak ligt in het collectieve eigendom van het land. Als het land van iedereen is, hebben individuele boeren geen prikkel het goed te behandelen.

Farahpour ontwikkelde verschillende agronomische modellen. Die berekenen bijvoorbeeld hoeveel dieren op het land kunnen grazen, maar ook hoe productief de verschillende bedrijven zijn. Samen geven de modellen een beeld van de omvang die een bedrijf moet hebben wil het levensvatbaar zijn. Dat hangt onder meer af van het soort grasland en het aantal dieren dat een boer heeft. Het model dient als basis voor verschillende beleidsscenario's. "Daarin verdelen overheid en boeren samen het land, uitgaande van de afspraken die boeren zelf al onderling gemaakt hebben over gebruiksrechten", zegt Farahpour. | J.T.

Mehdi Farahpour promoveerde op 19 april bij prof. Herman van Keulen, hoogleraar plantaardige productiesystemen.