Nieuws - 1 januari 1970

Landschapsarchitect moet verantwoordelijkheid nemen

Landschapsarchitecten moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en macht. Mensen hebben soms nauwelijks door dat iets ontworpen is, en dat kan leiden tot achterstallig onderhoud, met alle gevolgen vandien.

Dat stelde prof. Pat Taylor van de University of Texas dit deze week in Wageningen tijdens de Fifth International Workshop on Sustainable Land Use Planning. Als een landschapsarchitect zijn werk goed doen weet niemand dat het ontworpen is, is de redenatie van Taylor, omdat mensen denken dat het van nature is gegroeid. Hij liet als voorbeeld een dia van een zwemvijver zien die in de jaren zestig was aangelegd met een border van kalksteen. Dat zag er zo natuurlijk uit dat de overheid het onderhoud verwaarloosde, waardoor het kalksteen oploste, de vijver erodeerde en het zwemwater vertroebelde. Landschapsarchitecten moeten daarom volgens Taylor beter communiceren. | M.W.