Nieuws - 17 mei 2001

Landschapsarchitect is scenarioschrijver, beheerder is acteur

Landschapsarchitect is scenarioschrijver, beheerder is acteur

Ecologisch groenbeheer trekt wilde bijen aan. Dat blijkt uit de dissertatie van stadsecoloog dr. Arie Koster van Alterra. Het ecologisch beheer van openbaar groen in steden en dorpen leidt tot de terugkomst van honderden soorten wilde bijen in grote populaties.

Koster onderzocht vanaf 1996 op circa veertig plaatsen in Nederland meer dan tweehonderd ecologisch beheerde plekken met houtige begroeiing op groei van bloeiende kruiden en het voorkomen van wilde bijen.

Om ecologische groenstroken te ontwerpen, moeten landschapsarchitecten als het ware een scenario schrijven. De beheerders doen het werk, die moeten goed weten wat het doel is, maar moeten vooral goed gemotiveerd worden - als waren ze acteurs die een scenario uitvoeren.

Koster doet geen harde aanbevelingen aan ontwerpers; met normen sla je volgens hem het ontwerp dood. Belangrijk is wel de ruimte die planten krijgen en de mate van lichtinval voor de kruiden op de bodem. Ook blijkt aanplant lang niet altijd nodig, omdat bloeiende kruiden vaak vanuit zichzelf opkomen uit de bodem. | M.W.

Koster promoveerde op 7 mei bij prof. dr. ir. Klaas Kerkstra van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur en bij emeritus hoogleraar Vegetatiekunde, plantenecologie en onkruidkunde prof. dr. Piet Zonderwijk.

Meer praktische aanbevelingen doet Koster in zijn gelijktijdig verschenen boek Ecologisch groenbeheer, Schuyt, ISBN 9060975146, 62,80 gulden.

Aanplanten van groen is lang niet altijd de beste oplossing. Dit berkenbosje bij Veenendaal heeft zich in vijftien jaar spontaan ontwikkeld. Er komen nu tientallen soorten paddestoelen voor. | Foto Arie Koster