Wetenschap - 28 februari 2002

Landrechten in Honduras vooral historisch vastgelegd

Landrechten in Honduras vooral historisch vastgelegd

Rechten op land zijn niet eenduidig vastgelegd in Honduras. Toch is er structuur in te vinden, volgens drs Esther Roquas. Verschillende wetten en regels vallen in de loop der tijd over elkaar heen.

De beschikking hebben over land is van belang voor boeren in Honduras. Er zijn dan ook in de loop der tijd veel regels opgesteld over het eigendom van land. Dat begon met algemene civiele wetten, opgesteld in de decennia na de komst van de onafhankelijkheid in 1821. Later bleek het grondeigendom nog onvoldoende duidelijk geregeld en werden er agrarische wetten opgesteld. Elke nieuwe regering stelde vervolgens nieuwe wetten op. Bovendien worden op lokaal niveau de wetten verschillend ge?nterpreteerd. Soms zijn die wetten zelfs niet bekend, en gelden slechts lokaal gemaakte afspraken of normen.

Dit in de loop der tijd opeenstapelen van regels en normen noemt onderzoeker Roquas 'gestapeld recht'. Nieuwe regels maken oude niet ongeldig. Boeren, of bijvoorbeeld districtsrechters, weten lang niet altijd welke wet geldig is en welke niet. Toch is er volgens Roquas geen sprake van een ongeordende hoop normen en wetten. De structuur die er in zit, is historisch. Volgens Roquas is het concept gestapeld recht, een invulling van het rechtspluralisme van prof. Benda-Beckmann, ook van toepassing op formelere systemen. Zo wordt ook Nederland geconfronteerd met internationale regels over bijvoorbeeld intellectueel eigendom, die over de nationale wetgeving heen 'vallen'. | J.T.

Esther Roquas promoveerde op 12 februari bij prof. Franz von Benda Beckmann, hoogleraar bij het Max Planck instituut voor rechtspluralisme.