Nieuws - 1 januari 1970

Landbouwuniversiteiten moeten meer concurreren

Landbouwuniversiteiten moeten meer concurreren

Landbouwuniversiteiten moeten meer concurreren

De Europese landbouwuniversiteiten en -faculteiten moeten in de komende eeuw veel meer samenwerken met elkaar en met de agro-industrie. Die samenwerking moet ertoe leiden dat de universiteiten zich specialiseren, zodat ze zowel grensverleggend fundamenteel onderzoek als vraaggestuurd onderzoek kunnen blijven verzorgen. Dat bleek tijdens de slotdiscussie van het congres Towards an Agenda for Agricultural Research in Europe, op 15 april in Wageningen

Nu nog hebben de agrarische universiteiten een monopoliepositie in hun land voor het verkrijgen van publieke fondsen, maar ze zullen de komende jaren steeds meer moeten concurreren met elkaar en met andere universiteiten in de Europese Unie op het gebied van de life sciences

Een situatie die de Amerikaanse landbouwfaculteiten twintig jaar geleden doormaakten, stelde directeur Irwin Feller van Pennsylvania State University. Onder invloed van de Amerikaanse overheid moesten de agrarische onderzoekers in zee met bedrijven om onderzoeksfondsen in de wacht te slepen. Omdat ze moesten concurreren met biotechnologische faculteiten van algemene universiteiten, werden de universiteiten steeds meer science based en moesten ze hun oude opvatting van landbouwontwikkeling laten varen. De bedrijven vragen namelijk om grensverleggend fundamenteel onderzoek, aldus Feller

Ondertussen zijn de uitgaven voor landbouwkundig onderzoek afgenomen, maar die op het gebied van de life sciences toegenomen tot 55 procent van het VS-onderzoeksbudget, aldus Feller. Willen de landbouwuniversiteiten hiervoor in de race blijven, dan moeten ze samenwerken met bijvoorbeeld biomedische faculteiten. Zulk multidisciplinair onderzoek is moeilijk te organiseren, waardoor veel Amerikaanse universiteiten in reorganisatie zijn

Dit scenario staat ook Europa te wachten, meende Martial Genthon van het voedingsconcern Nestlo in Zwitserland. De universiteiten moeten niet langer de ambitie hebben om alles te doen, ze moeten hun geld inzetten op de kwalitatief goede delen van de organisatie. De universiteiten moeten binnenkort in competitie om onderzoeksfondsen en daarna gaan de financiers kijken wie de beste is, verwacht Genthon. Hij merkte ook op dat sommige universiteiten deze keuzes denken te kunnen uitstellen door samen te werken in netwerken. Dat werkt niet. Je moet eerst je huis op orde brengen. Er blijft nu veel onderzoek liggen, omdat de vertaling naar de praktijk ontbreekt. Dan krijg je nooit innovatie in de lokale rurale setting.

Enkele sprekers merkten op dat het congres, met een hoog gehalte aan universitaire bobo's, onvoldoende op de toekomst had ingespeeld. Zo vond LTO-voorzitter Gerard Doornbos dat de inbreng van het landbouwbedrijfsleven op het congres te wensen overliet. U benadert boeren als een onderzoeksobject in plaats van als klanten. De inbreng van de private sector is essentieel om de nieuwe onderzoeksagenda op te stellen. Overigens ben ook ik van mening dat de publieke financiering van onderzoek moet toenemen. A.S