Nieuws - 1 januari 1970

Landbouwtechniek is uniek in Nederland

Landbouwtechniek is uniek in Nederland

Landbouwtechniek is uniek in Nederland

De Progressieve Studentenfractie (PSF) wil naast een brede milieu-opleiding toch een aparte technische opleiding. De raad van bestuur liet eerder weten voorstander te zijn van oon opleiding Milieu en duurzame techniek


Volgens de PSF zijn de ideeën van de opleidingscomissies Landbouwtechniek en Milieuhygiëne moeilijk te verwezenlijken in oon opleiding. De raad van bestuur wil niet meer dan dertien opleidingen aan de LUW en is bang dat als Landbouwtechniek een zelfstandige opleiding krijgt ook andere bedreigde studierichtingen opnieuw een eigen richting zullen claimen. De PSF zou het zonde vinden als Landbouwtechniek verdwijnt omdat het een unieke opleiding in Nederland is

De PSF wil volgens woordvoerder Hetty van der Stoep de opleidingen Agrosysteemkunde en Landbouwtechniek samenvoegen. In het voorstel van het college van bestuur wordt Agrosysteemkunde verdeeld over Bedrijfs- en consumentenwetenschappen en Milieu en duurzame technologie. De PSF denkt dat een extra studierichting niet veel hoeft te kosten als de technische opleiding samenwerking zoekt met een eventuele milieu-opleiding en met bedrijfskunde. De studenten willen milieutechnologie als gezamenlijke specialisatie van de technische en de milieu-opleiding

De raad van bestuur heeft de instemming van de gezamenlijke vergadering van studentenraad en ondernemingsraad nodig voor het opleidingenaanbod. De ondernemingsraad heeft zich nog niet uitgelaten over het voorstel. De studentenfracties Veste en CSF staan positief tegenover het voorstel van de PSF

De opleidingen Milieuhygiëne en Landbouwtechniek zagen in eerste instantie niets in een fusie. Landbouwtechniek was bang voor de herkenbaarheid van het agrotechnologische deel van de opleiding. Milieuhygiëne zag de gewenste integratie van beta- en gammawetenschappen in gevaar komen bij samengaan met de harde landbouwtechniek. De betrokken opleidingen zeggen na een overleg met de directeur van het onderwijsinstituut en prorector Bert Speelman dichter bij elkaar te zijn gekomen. Volgens Speelman is het de bedoeling dat de nieuwe opleiding technologisch van aard wordt. De landbouwtechnologie heeft als apart vakgebied volgens hem geen toekomst. Door de technologie meer te richten op milieuvraagstukken denkt Speelman het onderwijs in de technologie op langere termijn te kunnen behouden

De vertegenwoordigers van de onderwijscommissie van Landbouwtechniek waren na het overleg aanmerkelijk positiever over het plan. Volgens secretaris Hanneke Pompe is Speelman er in het overleg in geslaagd meer duidelijkheid te scheppen over de opzet van de geplande opleiding Milieu en duurzame technologie. Pompe denkt dat er in potentie meer studenten geïnteresseerd zullen zijn in de nieuwe opleiding dan in de oude opleiding Landbouwtechniek. Wel is ze bang dat voor aankomend studenten de agrotechnologie minder herkenbaar zal zijn. Pompe heeft zich laten overtuigen dat agrotechnologie en milieu meer gemeen hebben dan de opleidingscommissie in eerste instantie dacht. We bestuderen alletwee systemen om ze te bestuderen. Milieuhygiëne heeft wel meer gammawetenschappen in het pakket, maar werkt ook vanuit een duidelijke technisch-wetenschappelijke basis.

Ook student Jeroen Kok, die met studievereniging Heeren XVII actie voert voor het behoud van een technologische studierichting, was gerustgesteld door het overleg. Het is duidelijk de bedoeling dat het een technologische richting wordt. Volgens Kok voelen studenten en personeel van Agrotechnologie desondanks wel voor het voorstel van de PSF. In een echte technologische richting zou Landbouwtechniek meer ruimte hebben om zich te presenteren aan aankomende studenten. Volgens de secretaris van de opleidingscommissie van Milieuhygiëne, dr ir Karin Fortuin, heeft het overleg van maandag ook bij Milieuhygiëne veel onduidelijkheden weggenomen. Een punt van zorg is wel of we aankomende studenten duidelijk kunnen maken wat de opleiding te bieden heeft. We wachten de uitkomst af van een onderzoek naar wat scholieren van de namen denken.

Student Milieuhygiëne Frederike van Dijk is minder te spreken over de plannen. Zij voerde met het actiecomito Groen Leed actie voor het behoudt van een milieurichting. Van Dijk is bang dat de geplande technologische opleiding te weinig ruimte zal bieden voor studenten die interesse hebben in milieubeleid. Ze denkt dat het voorstel van de PSF daarvoor meer ruimte biedt. K.V