Nieuws - 1 januari 1970

Landbouwtechnici DLO en LUW samen in een business unit

Landbouwtechnici DLO en LUW samen in een business unit

Landbouwtechnici DLO en LUW samen in oon business unit

Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) en de vier overgebleven technologische leerstoelgroepen van het LUW-departement Agro-, Milieu- en Systeemtechnologie (AMST) moeten per 1 januari 2000 samengaan in een Technisch centrum voor duurzame productievormen en milieu. Dat is de strekking van een brief van de raad van bestuur aan directeur ir Aad Jongebreur van IMAG-DLO en hoogleraar-directeur prof. ir Udo Perdok van AMST

De raad van bestuur vindt dat dit Technisch centrum het best de vorm kan krijgen van een business unit binnen de op te richten kenniseenheid Agrotechnologie en voeding. Daarbinnen moet de universitaire functie wel duidelijk herkenbaar blijven

Reden voor het samenbrengen van IMAG-DLO en de leerstoelgroepen Agrarische bedrijfstechnologie, Bodemtechnologie, Meet-, regel- en systeemtechniek en Milieutechnologie is dat de landbouwtechniek in Wageningen te klein is geworden om nog als aparte groepen te opereren. Bovendien werken IMAG-DLO en AMST al jaren nauw samen

Het organisatorische aspect ligt het moeilijkst, laat Perdok weten. Een associatie of strategische alliantie spreekt mij veel meer aan dan een fusie.

Met het begrip business unit kunnen we niet zo goed uit de voeten, vervolgt Perdok. Dan zouden er twee soorten business units komen binnen Wageningen UR. Dat is verwarrend. De DLO-instituten zijn namelijk ook bezig business units op te zetten, die gericht zijn op de markt

We zoeken binnen de kenniseenheid naar een constructie met een duidelijk DLO-deel en een departementsdeel. Na Pasen willen we met een voorstel naar de raad van bestuur gaan. M.Hg