Nieuws - 1 januari 1970

Landbouwjournalisten geloven nog niet dat hun bladen op uitsterven staan

Landbouwjournalisten geloven nog niet dat hun bladen op uitsterven staan

Landbouwjournalisten geloven nog niet dat hun bladen op uitsterven staan


Ongeveer 275 landbouwjournalisten bezochten vorige week het wereldcongres
van de International Federation of Agricultural Journalists (IFAJ). Hans
Siemes, voorzitter van Nederlandse Vereniging van Land- en
Tuinbouwjournalisten (NVLJ) die het congres organiseerde, sprak van een
‘nieuw wereldrecord’. ,,Wageningen heeft het congres echt voor een
schijntje binnen haar grenzen weten te halen’’, aldus Siemes.
Communicatiehoogleraar prof. Cees van Woerkum voorspelde het einde van het
landbouwblad.
De schaduw van EU-landbouwcommissaris Franz Fischler was duidelijk aanwezig
op het wereldcongres van de internationale federatie van
landbouwjournalisten (IFAJ), dat vorige week in Wageningen werd gehouden.
Zowel Fischler als landbouwminister Cees Veerman heren moesten donderdag 19
juni op het laatste moment verstek laten gaan vanwege het crisisberaad dat
de commissaris had belegd in Luxemburg over de hervormingen van het
Europese landbouwbeleid. De harde noot die de ministers – vooralsnog zonder
succes - probeerden te kraken, hield ook de 275 in Wageningen verzamelde
landbouwjournalisten verdeeld: hoe kunnen de landbouw- en exportsubsidies
op een verantwoorde wijze worden afgebouwd.
Fischler liet in een van te voren opgenomen videoboodschap de journalisten
weten dat zijn voorstel, waarbij subsidies worden ontkoppeld van de
agrarische productie, een uitgebalanceerd pakket is dat ‘praktische
oplossingen biedt voor de hervorming van het wereldhandelssysteem’. Ook
wees hij op het gevaar van een patstelling in september tijdens het overleg
over de wereldhandel in Cancun. ,,Als die onderhandelingen in een impasse
eindigen is dat een catastrofe. We zijn de ontwikkelende landen succes
verschuldigd’’, aldus Fischler.
De betekenis van het ‘ontkoppelen’ en liberalisatie van de wereldhandel
bleven de gemoederen lang bezighouden. Dit terwijl het eigenlijke onderwerp
van het congres de toenemende maatschappelijke betrokkenheid bij de
landbouw was. Het was bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen die zich als
enige spreker strikt beperkte tot het officiële onderwerp ‘Farming under
the public eye’. Dijkhuizen hield de journalisten voor dat landbouw niet
los gemaakt kan worden van economische wiel waarbij welvaart wordt gevolgd
door hogere kosten, grotere efficiëntie en goedkope producten. De uitdaging
waar de landbouw voor staat is volgens hem om de maatschappelijke ‘rode
vlaggen’ – milieu, dierwelzijn, variatie en voedselveiligheid – in dit
draaiende wiel in te passen. ,,Niet de producent, maar de consument speelt
hierbij een sleutelrol. Consumenten stemmen elke dag in de supermarkt’’,
aldus Dijkhuizen.
James Campbell, redacteur van the Irish Farmers’ Journal, was onder de
indruk van de lezing van Dijkhuizen. ,,Hij slaagde er tenminste in om een
kristalhelder beeld te schetsen van de uitdagingen waar we voor staan’’.
Campbell is een ervaren deelnemer aan het jaarlijkse wereldcongres van de
IFAJ, het is zijn zevende congres. Yolanda Ceballos, journaliste van de
economische redactie van het Mexicaanse dagblad Reforma, is een nieuwkomer.
,,Er zijn in Mexico hooguit vijf journalisten die landbouw als specialisme
hebben. De meeste journalisten doen landbouw er gewoon bij’’. De
congreslezingen hebben volgens haar een hoog ‘theoretisch gehalte’. ,,De
sprekers keken naar de wereld vanuit de lucht, terwijl ze eigenlijk met de
voeten op de bodem zouden moeten staan’’, aldus Ceballos. Zij is vooral in
Nederland om zich te verdiepen in de biotechnologie en volgt dan ook alle
excursies die op dat terrein georganiseerd zijn. ,,Voor de ontwikkeling van
arme boeren zijn kennisoverdracht en de toegang tot technologie van veel
groter belang dan vrije handel’’, meent Ceballos.
Op de vrijdag had hoogleraar had hoogleraar Communicatiemanagement prof.
Cees van Woerkum nog een aardige verrassing voor de journalisten in petto.
Hij voorspelde dat alle landbouwbladen zouden verdwijnen als gevolg van de
toenemende invloed van informatie-uitwisseling via internet. ,,De
landbouwjournalist van de toekomst wordt meer een adviseur en makelaar van
informatie’’, zo voorspelde hij. In de peiling die werd gehouden bleek er
overigens geen journalist te zijn die geloofde dat het landbouwblad op
uitsterven staat.
Wageningen UR was samen met de Rabobank, Interpolis, Campina en Fendt
sponsor van het congres. De kosten van het sponsorschap (45.000 euro) zijn
volgens NVLJ-voorzitter Hans Siemes een ‘schijntje’ als ze worden afgezet
tegen de hoeveelheid free publicity die dit Wageningen oplevert. | G.v.M.