Nieuws - 26 april 2007

Landbouwgrond China vervuild

Ruim tien procent van de Chinese landbouwgrond is zo verontreinigd dat de voedselveiligheid in gevaar is. Dat heeft het landbouwministerie deze week bekendgemaakt. Door de vervuiling dreigt ook het landbouwareaal te krimpen. Kan deze snel groeiende economie straks nog wel genoeg voedsel produceren?

Dr. Lei Zhang, onderzoekster bij de leerstoelgroep Milieubeleid:

‘Het milieu staat in China al langere tijd onder druk. Tot nu toe is de meeste aandacht uitgegaan naar industriële vervuiling omdat die het meest zichtbaar is. De meeste industrie vind je nu eenmaal in de stedelijke gebieden. Dat er ook milieuproblemen op het platteland zijn, begint steeds meer door te dringen.
Op nationaal niveau wordt dit ook erkend en recent is een landelijke strategie opgestart. Het is wel lastig. Zeker op het platteland zijn er nog weinig instanties die zich echt op een structurele manier met milieuvervuiling bezighouden. Veel boeren en burgers zijn zich nog niet zo bewust van milieurisico’s. Het gaat in rurale gebieden vaak om hele diffuse verontreiniging afkomstig van miljoenen landbouwbedrijven. Het water wordt vervuild met bestrijdingsmiddelen, er is sprake van overmatig kunstmestgebruik en er wordt allerlei afval gestort. Het is een combinatie van drie factoren: bevolkingsgroei, snelle economische ontwikkeling en gebrekkige natuurlijke hulpbronnen.
De milieuvervuiling heeft zowel gevolgen voor de voedselveiligheid als voor de voedselzekerheid in China. De veiligheid van veel landbouwproducten is nu niet gegarandeerd. Of er ten gevolge van het krimpende areaal ook voedseltekorten zullen ontstaan is afhankelijk van veel factoren. Nu gaat bijvoorbeeld nog een groot deel van de productie verloren door gebrekkige distributie. Het wordt dit jaar heel spannend hoe de oogsten zullen uitpakken. China heeft begin dit jaar eerst te maken heeft gehad met extreme warmte en daarna met kou. En het weer is nog altijd een heel belangrijke en onvoorspelbare factor voor voedselproductie.’